Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Tänasel Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks ja saadeti Riigikogule arutamiseks seaduseelnõu, millega kehtestatakse vanaduspensioniealiste tulumaksuvabastuse määraks tuleva aasta 1. jaanuarist 776 eurot. 2025. aastast hakkab kehtima ka ühetaoline maksuvaba tulu 700 eurot kuus kõikidele tööealistele inimestele.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et vanaduspensioniikka jõudnud inimese maksuvaba tulu püsib jätkuvalt kõrgem kui üldine maksuvaba tulu.  „Kui 2018. aastal läbi viidud tulumaksureform pani töötavad pensionärid varasemaga võrreldes halvemasse positsiooni, sest palgatulu teenimine lisaks pensionile tõi kaasa maksuvaba tulu vähenemise, siis alates tulevast aastast kehtib Eestis tulumaksusüsteem, mis sissetulekutest enam ei sõltu ja on kõigile ühetaoline,” sõnas minister.

Tänavu 1. aprillist tõusis iga-aastase indekseerimise järel pension 10,6 protsenti ehk 774 euroni kuus. Pensionide indekseerimine jätkub ka järgmistel aastatel. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab keskmine pension 2025. aastal 819 euroni. Tulumaksuvaba määraga peaks 2025. aastal prognoositavalt keskmiselt pensionilt tasuma tulumaksu 9,5 eurot kuus. 

Pensionide ja palga suhe on aastast aastasse muutuv. 2021. aastal, kui keskmine pension muudeti tulumaksuvabaks, moodustas keskmine pension ca 43% keskmisest palgast. 2024. aastal on see suhe ca 49%. Keskmine pension on oluliselt tõusnud tänu indekseerimisele ja erakorralistele pensionitõusudele. 2023. aastal toimus viimase 15 aasta suurim pensionitõus, mis oli koos erakorralise pensionitõusuga 17,6%. 

Edaspidi saab pensioniealiste maksuvaba tulu tõsta samadel alustel kui üldist maksuvaba tulu, võttes seejuures arvesse riigieelarvelisi võimalusi ja üldist maksu- ning majanduskeskkonda.

2024. aasta 1. aprilli seisuga saab vähemalt keskmist pensionit ca 150 000 inimest.

Auris Aleksandrov

Kommunikatsioonispetsialist