Oluline

Analüüs: Eesti pensionisüsteem ei suuda tagada piisava suurusega pensione

Enamiku inimeste palk on keskmisest palgast väiksem ja üha rohkem inimesi töötab osaajaga, pension sõltub aga järjest rohkem palga suurusest. Seetõttu on pensionisüsteemi ebavõrdsus kasvamas. 80-90-aastaste pensionid on sarnased, sest sõltuvad vaid töötamise pikkusest. 70-aastaste pensionid on juba erinevamad. Iga järgneva kümnendiga muutuvad pensionid ebavõrdsemaks. Keskmisest madalamat palka saanud hakkavad saama praegusest keskmisest pensionist väiksemat pensioni.

Loe veel

Laste ja perede toetamise KKK

Lapsed ja lastega pered vajavad riigilt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses.

Psühholoogi palgatoetus ja vaimse tervise teenusetoetus

on mõeldud kohalikel omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele, kes on sõlminud või sõlmimas töölepingu psühholoogiga.

Tervisevaldkonna infokiri

annab regulaarse ülevaate Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna tegemistest ja tähtsamatest arengutest.

Ravimite tarneraskuste KKK

annab ravimiameti info põhjal vastused sagedasematele küsimustele.

Koostöö

Strateegilised partnerid 

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK

Projekt: VAHUKOMM: vaimse tervise huvikaitse ja kommunikatsiooni edendamine

MTÜ Peaasjad

Projekt: Suitsiidiennetus läbi teadmiste, oskuste ja teenuste arendamise

MTÜ Kuldne Liiga

Projekt: NOVA: Noored-vanad võrgustuvad koos