Oluline

Laste ja perede toetamise KKK

Lapsed ja lastega pered vajavad riigilt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses.

Loe veel

Psühholoogi palgatoetus ja vaimse tervise teenusetoetus

on mõeldud kohalikel omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele, kes on sõlminud või sõlmimas töölepingu psühholoogiga.

Tervisevaldkonna infokiri

annab regulaarse ülevaate Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna tegemistest ja tähtsamatest arengutest.

Koostöö

Strateegilised partnerid 

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK

Projekt: VAHUKOMM: vaimse tervise huvikaitse ja kommunikatsiooni edendamine

MTÜ Peaasjad

Projekt: Suitsiidiennetus läbi teadmiste, oskuste ja teenuste arendamise

MTÜ Kuldne Liiga

Projekt: NOVA: Noored-vanad võrgustuvad koos