<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avaleht

Oluline

Rehabilitatsiooniteenuste reform

Rehabilitatsioon peab olema inimesele kättesaadav õigeaegselt – et ta jõuaks näiteks tegevusterapeudi või füsioterapeudi teenusele siis, kui sellest kõige enam kasu on. Niisamuti on oluline, et ei tekiks katkestusi teenuste saamisel, mis füüsilise ja ka vaimse tervise muresid hiljem süvendada võiksid. Olemasoleva süsteemi parandamiseks ei piisa iluvigadega tegelemisest, mistõttu tuleb ette võtta suurem, sotsiaal- ja tervisevaldkonna ülene muutus.

Loe veel

Toidu- ja joogireklaamid Eesti telekanalites

Eesti lapsed näevad televisioonis liiga palju ebatervislikke toidu- ja joogireklaame

Laste ja perede toetamise KKK

Lapsed ja lastega pered vajavad riigilt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses.

Sinisel taustal inimese pea kontuur külgvaates. Pea sees kaootiliselt paiknevad mitmevärvilised kriipsud.

Psühholoogi palgatoetus ja vaimse tervise teenusetoetus

on mõeldud kohalikel omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele, kes on sõlminud või sõlmimas töölepingu psühholoogiga.

Koostöö

Strateegilised partnerid 

Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK

Projekt: VAHUKOMM: vaimse tervise huvikaitse ja kommunikatsiooni edendamine

MTÜ Peaasjad

Projekt: Suitsiidiennetus läbi teadmiste, oskuste ja teenuste arendamise

MTÜ Kuldne Liiga

MTÜ Kuldne Liiga

Projekt: NOVA: Noored-vanad võrgustuvad koos