Nõukogud ja komisjonid

Sotsiaalministeeriumis tegutsevad nõukogud ja komisjonid