Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

Kohtumise kuupäev
KOHTUMISE TEEMA
Ametiisiku nimi 
Organisatsioon, mida esindati ja sulgudes esindaja nimi. 
01.12.2023 Lastekaitse Liidu konverentsi järelkaja Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik) Merike Kandar
08.01.2024 Regulaarne kohtumine ministriga Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Kadri Mets (hoolekande osakonna nõunik), Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik) Eesti Puuetega Inimeste Koda (Maarja Krais-Leosk, Jakob Rosin, Meelis Joost, Sirle Papp) 
09.01.2024 Koostöö vaimse tervise ja kommunikatsooni valdkonnas Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Laura Kurs (sotsiaalkaitseministri nõunik), Katri Aaslav-Tepandi (vaimse tervise osakonna nõunik-peakaplan), Anett Sihver (meediasuhete nõunik) Ukraina organisatsioonide esindajate organisatsioon Eestis (Vladimir Palamar, Inna Hordiienko, Nataliia Shevchenko)
22.01.2024 Peretoetuste süsteemist Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Kadri Raid (perepoliitika juht), Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik), Laura Kurs (sotsiaalkaitseministri nõunik) MTÜ Õiglase Riigi Nimel liikmed (Teele Jõks, Merike Seling, Astrea Simulman)
26.01.2024 Perearstiabi arengusuundadest Anniki Lai (terviseala asekantsler); Vootele Veldre (terviseala asekantsleri nõunik) Eesti Perearstide Selts (Elle-Mall Sadrak, Diana Ingerainen)
29.01.2024 Regulaarne kohtumine Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) juhatusega Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Riina Sikkut (terviseminister), Meeli Tuubel (hoolekande osakonna nõunik), Ivar Sikk (hoolekande osakonna juhataja), Gerli Baida (sotsiaalkaitseministri nõunik), Elen Preimann (hoolekande osakonna nõunik) Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (Kairit Lindmäe, Liis Koppel, Eike Käsi, Kati Välbe)
29.01.2024 Regulaarne kohtumine Heaolu arengukava (HEA) juhtkomisjoniga. HEA eesmärgid ja hetkeolukord. SoM programmide (lapsed ja pered, vanemaealised, sotsiaalhoolekanne) ja tööplaani tutvustus. Tervise-sotsiaali lõimimine. Hanna Vseviov (sotsiaalala asekantsler); Hede Sinisaar (analüüsi ja statistika osakonna juhataja); Anneli Taal (sotsiaal-  ja tervisevaldkonna integratsiooni juht); Heleri Reinsalu (strateegilise planeerimise juht) Eesti Linnade ja Valdade Liit (Jan Trei; Mailiis Kaljula); Eesti Puuetega Inimeste Koda (Maarja Krais-Leosk); Eesti Noorteühenduste Liit (Kaarel Taimla); Vabaühenduste Liit (Triin Toomesaar); Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (Andres Ergma); MTÜ Kuldne Liiga (Krista Pegolainen-Saar); Eesti Tööandjate Keskliit (Piia Zimmermann)
31.01.2024 Külastus keskuse 25.sünnipäeva raames Anniki Lai (terviseala asekantsler) Järveotsa Perearstikeskus

Viimati uuendatud 06.02.2024