Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õendus ja ämmaemandus

Õendusabi eesmärk on inimese terviseseisundi, elukvaliteedi ja toimetuleku säilitamine ja parandamine, stabiilses seisundis patsiendi ravi ja vaevuste leevendamine.

Ämmaemandusabi

Ämmaemand on iseseisev spetsialist, kes pakub hooldust kogu naise viljaka perioodi vältel. Ämmaemandusabis ämmaemand juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi raseduse ja sünnituse ajal, sünnitusjärgsel perioodil ning günekoloogiliste probleemide lahendamisel. Ta määrab, teeb ja hindab uuringuid. Lisaks teeb ennetustööd ning nõustab naist naistehaiguste ja seksuaaltervise teemadel.

Ämmaemandatel on piiratud retseptiravimite väljakirjutamise õigus, mis lubab väljastada retsepti kokkulepitud ravimitele. Samuti on neil õigus väljastada töövõimetusleht rasedus- ja sünnituspuhkusele lubamiseks ning raseduse ajal töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamiseks või teisele ametipostile üleviimiseks.

Kodusünnitus on raseduse plaanikohase jälgimise ajal raseda soovil planeeritud, visiitide käigus eelnevalt kokku lepitud, väljaspool haiglat kodustes tingimustes ämmaemanda poolt vastuvõetud sünnitus.

Kodusünnitusabi osutaval ämmaemandal peab olema vastav tegevusluba – dokumentaalselt tõendatud sünnitusabi praktilise töö kogemus sünnitusabi osutaja juures vähemalt 150 sünnituse vastuvõtmisena viimase viie aasta jooksul või sellele vastav kutsekvalifikatsiooni tase. Samuti peab olema läbitud asjaomase erialaühenduse tunnustatud vastsündinu- ja täiskasvanu elustamise teoreetilised ja praktilised koolitused.

Õendusabi

Õendusabi eesmärk on inimese terviseseisundi, elukvaliteedi ja toimetuleku säilitamine ja parandamine, stabiilses seisundis patsiendi ravi ja vaevuste leevendamine. Õendusabiteenuseid vajavad ka patsiendid, kes ei tule iseseisvalt toime kroonilistest haigusest tingitud tervisehäire või puude tõttu. Õendusabiteenuseid pakutakse inimesele vajaduspõhiselt kas koolis, tervisekeskuses, haiglas, kodus või hooldusasutuses. Lisaks õendusabiteenustele võib inimesel olla vajadus ka sotsiaal- ja hoolekandeteenuste järele.

Õendusabiteenused on:

koolitervishoiuteenus on õpilase tervise edendamisele, haiguste ennetamisele ja tervise jälgimisele suunatud teenus.

Teenuse sisu: õpilaste terviseseisundi jälgimine, tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervisliku eluviisi ja koolikeskkonna kujundamine, vajaduse korral nii esmaabi kui esmase abi osutamine. Õpilaste tervise ja arengu jälgimisel juhindub kooliõde „Lapse tervise jälgimise juhendist“

koduõendusteenus on mõeldud patsiendile, kelle terviseseisund vajab õendusabi (näiteks haavaravi vajavad patsiendid, piiratud liikumisvõimega patsiendid jt), aga ta saab koduses keskkonnas kas ise või lähedaste abiga hakkama. Teenust osutatakse nii kodus kui hooldusasutuses, saatekirja vormistab eriarst või perearst koos õega, millele märgitakse inimese terviseprobleemid, ravi ja õendusabi vajadus.

Teenuse sisu: erinevad õendustoimingud, mille hulka kuuluvad õendusplaani koostamine, inimese ja lähedaste tervisealane nõustamine ja ennetustegevuste soovitamine, õendustoimingute ja raviprotseduuride tegemine.

õe vastuvõtuteenus on tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele suunatud ambulatoorne teenus eriarstiabis, mis on mõeldud eelkõige kroonilist haigust põdevatele inimestele.

Teenuse sisu: inimese terviseteadlikkuse, enesehoolduse ja terviseseisundi jälgimisega seonduvad tervist säilitavad, edendavad ja haigusi ennetavad tegevused ning ägeda haiguse paranemisperioodis pikaajalise haigusega toimetuleku õpetus koos arsti määratud ravi toetava õendustegevusega. Õed, kes on läbinud vastava koolituse, saavad pikendada ka inimesele vajalikke retsepte.

iseseisev statsionaarne õendusabi teenust osutatakse õendushaiglas viibivatele patsientidele, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid vajavad õendusabi suuremas mahus kui seda võimaldab koduõendusteenus. Arst määrab sõltuvalt patsiendi terviseseisundist õendushaiglas osutatavad teenused ning vajalikule teenusele saab saatekirjaga

Teenuse sisu: erinevad õendustoimingud, arsti määratud raviprotseduurid, patsientide ja lähedaste nõustamine terviseküsimustes jm.

Viimati uuendatud 03.06.2022