Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Narkootikumid

Narkootikumide tarvitamine on ennekõike sotsiaalne nähtus, mis toob kaasa mitmeid suuri ühiskondlikke ja isiklikke probleeme. Narkootikumide pideva tarvitamisega kaasnevad sõltuvus, muud terviseprobleemid, vigastused, haridustee katkemine, passiivsus tööturul, koormus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemile ning kuritegevus, mis tekitavad ühiskonnale suurt kahju ning loovad omakorda uusi sotsiaalprobleeme.
 • Alates 2022. aastast on hakanud tõusma narkootikumide tarvitamisest tekkinud üledooside arv (2020. aastal 31, 2021. aastal 39 ja 2022. aastal 82).

 • Eestis enim kasutatav narkootikum on kanep.

 • Eesti 15−16-aastastest õpilastest on 38% enda sõnul tarvitanud mõnda narkootilist ainet.

 • Narkootikume proovitakse kõige sagedamini 14−15-aastaselt ja enamasti piirdutaksegi ühe-kahe korraga.

 • Kokku oli elu jooksul 16−64-aastastest elanikest tarvitanud narkootikume või psühhotroopseid retseptiravimeid ilma arsti korralduseta 13%, 7% viimase 12 kuu ja 6% viimase 30 päeva jooksul.

Kahjude vähendamise lähenemise peamine mõte on muuta riskikäitumine ohutumaks. 2022. aasta lõpu seisuga oli Eesti erinevates piirkondades 35 kahjude vähendamise teenuse osutamise üksust, millest 18 olid statsionaarsed keskused (k.a üks apteek), 15 väljatööl põhinevat üksust ja kaks eriotstarbelist bussi. 2022 aastal alustati kahjude vähendamise teenuse pakkumist veel kahes apteegis, millest üks asub Tartus ja teine Rakveres. Enamik kahjude vähendamise teenuseid asub Harjumaal ja Ida-Virumaal, kuid teenuseid pakutakse ka Pärnus, Tartus ja Paides. Kahjude vähendamise bussid liiguvad Harjumaal, Ida-Virumaal, Tartus ja Pärnus (kokku 24 piirkonda). Eestis oli 2022. aastal ligi 3700 kahjude vähendamise teenuse kasutajat ja teenust külastati aastas üle 87 000 korra.

Kust abi leida?

 • Programm SÜTIK: teenus aitab vähendada riskikäitumist ning parandab narkootikume tarvitavate inimeste iseseisvat toimetulekut, tervist, töövõimet ja elukvaliteeti.
 • Narko.ee infoliin https://www.narko.ee/siit-saad-abi/tugiliin/
 • Programm VALIK: eesmärk on inimesi motiveerida ja toetada, et aidata algatada ja planeerida senise kanepitarvitamise vähendamist või sellest loobumist. Kuni kuue nõustamissessiooni vältel suunavad nõustajad klienti tarvitamist vähendama või lõpetama. Programmis saavad osaleda nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad inimesed alates 17. eluaastast.
 • Täisealiste ravi- ja rehabilitatsioon: lühiajaline statsionaarne võõrutusravi (suunatud nii opioidide kui ka teiste narkootikumide tarvitajatele (k.a kanepitarvitajad), et võõrutada patsient uimastitest. Võõrutusravi kestab keskmiselt 2–4 nädalat, millele järgneb pikaajaline statsionaarne sõltuvusravi, ambulatoorne järelravi või nõustamine) ja pikaajalise statsionaarse sõltuvusravi (saadaval on kolm programmi: opioidisõltuvusega patsientidele kuni üheksa kuud, stimulantidest sõltuvuses olevatele patsientidele kuni neli kuud ja kannabinoidisõltuvuse korral keskmiselt üks kuu).
 • Opioidisõltuvuse asendusravi: tõhusaks lähenemiseks on asendusravi, kus opioidide gruppi kuuluva pikatoimelise ravimiga blokeeritakse võõrutusnähud ja isikut toetatakse erinevate psühholoogiliste ja sotsiaalsete teenustega, et ta saaks pöörduda tagasi igapäevaellu.

Eesti narkopoliitika valge raamat

Eesti narkopoliitika aastani 2030 on strateegiline dokument, milles on sõnastatud Eesti kõige olulisemad narkovaldkonna sihid, mille saavutamise nimel järgmised kümme aastat ühiselt tegutseda. Dokumendis on välja toodud viis peamist prioriteeti: ennetus, tugi ja ravi, kahjud, turg ja müük  ja karistused ning peamised eesmärgid, milleni soovitakse jõuda.

Eesmärgid aastaks 2030:

 • oleme asendanud projektipõhise ennetustöö süsteemse ja jätkusuutlikult rahastatud tegevusega.
 • on Eestis narkootikumide tarvitajate abistamine integreeritud tervishoiu-, sotsiaal- ja haridussüsteemi.
 • ei sure Eestis narkootikumide tarvitamise tagajärjel mitte ükski inimene.
 • suudame Eestis oluliselt vähendada narkootikumide levitamist noortele.
 • toetab karistuspoliitika narkootikumide tarvitamisega seotud tervisekahjude vähenemist.

Sotsiaalministeeriumi ülesandeks narkomaania valdkonnas on ennekõike ennetuse, ravi- ja rehabilitatsiooni- ning narkootikumide tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamise teenuste korraldamine ja pakkumine.

Narkomaania valdkonna riiklikud tegevused on kirjeldatud Rahvastiku Tervise Arengukavas 2020-2030 ja Eesti narkopoliitika aastani 2030. Olulisemateks sihtgruppideks on noored (narkootikumide tarvitamise ennetamine ja vähendamine) ning narkootikume tarvitavad inimesed (narkootikumide tarvitamisest tulenevate kahjude vähendamine, ravi- ja tugiteenuste tagamine, häbimärgistava hoiaku vähendamine.

Õigusaktid ja strateegilised dokumendid:

Lisainfo:

Viimati uuendatud 29.11.2023