Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Väljaanded

Sotsiaalministeeriumi poolt välja antavad ajakirjad

Sotsiaaltöö ajakiri

Sotsiaalministeerium annab koostöös Tervise Arengu Instituudiga välja ajakirja Sotsiaaltöö. Sotsiaaltöö on üle 20-aastase kogemusega erialaajakiri, millel on valdkonna asjatundjatest koosnev toimetuse kolleegium. Ajakirja eesmärk on aidata kaasa Eesti sotsiaalvaldkonna töötajate professionaalsele arengule ja silmaringi laiendamisele ning soodustada erialaste teadmiste, kogemuste ja info vahetamist. Ajakirja autorite võrgustikku kuuluvad sotsiaalvaldkonna arendamisest huvitatud teadlased, praktikud, eksperdid ja poliitikakujundajad.

  • Sotsiaaltöö veebikeskkonnas avaldatakse artikleid jooksvalt. Veebis on ka neid artikleid, mida ei ole avaldatud paberil.
  • Ajakirjal on ka oma Facebooki leht.
  • Paberil ajakiri ilmub neli korda aastas: veebruaris, mais, septembris ja detsembris. Ajakirja saavad tasuta tellida sotsiaalvaldkonnas tegutsevad asutused ja raamatukogud; piiratud koguses ka sotsiaalvaldkonna töötajad ning sotsiaaltöö ja lähedaste erialade üliõpilased. Tellimuse saab vormistada, täites ankeedi Tervise Arengu Instituudi veebilehel. 
  • Igal kuul ilmub Sotsiaaltöö elektrooniline uudiskiri, mis koondab ajakirja ja valdkonna värskeimad uudised ja sündmused. Uudiskirjaga liituda saavad kõik huvilised.

Toimetuse kontaktandmed

Ajakiri Sotsiaaltöö
Tervise Arengu Instituut
Paldiski mnt 80, 15092Tallinn
tel 5345 2543
e-post: [email protected]

www.tai.ee/sotsiaaltöö

Väljaanded ja toimetised

Siit leiate Sotsiaalministeeriumi poolt välja antud ja Sotsiaalministeeriumi osalusel või tellimusel valminud väljaanded. Võimaluse korral on üleval ka täistekst.

Kasu ja tasakaal : soolise võrdõiguslikkuse edendamise retseptiraamat Eesti ettevõtete juhtidele EV Sotsiaalministeerium, soolise võrdõiguslikkuse osakond ; koostanud Vicki Donlevy, Rachel Silvera ; tõlkinud tõlkebüroo Tõlkekunstnikud. Teine täiendatud kordustrükk 2012.

Strategy of children and families 2012–2020 : smart parents, great children, strong society

Väljaanne vene keeles

Ministry of Social Affairs of Estonia. – [Tallinn, 2013]

Strategy of children and families 2012–2020 : great children, smart parents, strong society

Väljaanne vene keeles

Ministry of Social Affairs of Estonia. – [Tallinn, 2013]
Tervelt ja ohutult : abimaterjal lapsevanemale ja õpetajale : tervise ja ohutuse teemad lasteaia- ja algkooliealistele Läti Riigi hariduskeskus ; eesti keelde tõlkinud ja kohandanud Sotsiaalministeerium. –  [Tallinn, 2013]
Töölepingu seadus : selgitused töölepingu seaduse juurde Sotsiaalministeerium, tööelu arengu osakond ; koostanud Egle Käärats, Thea Treier, Seili Suder… [jt]. – [Tallinn]
Eesti arstide tööga rahulolu : Arst 2011 : ankeetküsitlus 1997–2006 diplomeeritud arstidele Sepp, Alar; Sotsiaalministeerium, Eesti Arstide Liit ; eessõna: Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim. – Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus
Töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamat kutsekoolidele Sotsiaalministeerium, tööelu arengu osakond ; koostanud Kadri Laugen, Veronika Kaidis, Ivar Raik, Maarika Haidak

Kreete 

Väljaanne vene keels

Kätlin Vainola, Joonas Sildre ; Sotsiaalministeerium

Laste ja perede arengukava 2012–2020 : toredad lapsed, targad vanemad, tugev ühiskond

Kokkuvõte

Sotsiaalministeerium. – [Tallinn], 2011
Riigieelarve naistele ja meestele : vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, Sotsiaalministeerium; koostanud Sheila Quinn ; toimetanud Mari-Liis Sepper, Liivi Pehk. – [Tallinn], 2011
Tervis, töö- ja sotsiaalelu 2000–2010 Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond, tööpoliitika info ja analüüsi osakond, terviseinfo ja analüüsi osakond ; eessõna: sotsiaalminister Hanno Pevkur. – Tallinn, 2011
Kutsumuse Leht : suvi 2010RUS EV Sotsiaalministeerium. – Tallinn, 2010. – 12 lk. : ill.
Naised & mehed : võrdsed õigused, võrdne vastutus : ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusestRUS EV Sotsiaalministeerium ; koostanud Mari-Liis Sepper. – Tartu : Atlex, 2010. – 32 lk.
Soolise võrdõiguslikkuse seadus : kommenteeritud väljaanne Kristiina Albi, Janek, Laidvee, Ülle-Marike Papp, Mari-Liis Sepper ; tellija EV Sotsiaalministeerium ; eessõna: sotsiaalminister Hanno Pevkur. – Tallinn : Juura, 2010. – 142 lk.
Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis, IIRUS EV Sotsiaalministeerium. – Tallinn, 2010. – 197 lk.

Töövaldkonna areng 2013

In English

Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond ; toimetanud Ülle Marksoo. – Tallinn, 2014
Eesti vanemapuhkuste süsteemi arenguvõimalused : [võrguväljaanne] Vootele Veldre, Helen Biin, Märt Masso, Marre Karu; Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2014

Eesti tööealise elanikkonna väljarändepotentsiaal aastal 2013 : [võrguväljaanne]

Inglisekeelne

Häli Tarum; Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. - Tallinn, 2014
Kollektiivlepingud Eestis : [võrguväljaanne] Eva Põldis, Mariliis Proos ; Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2013

Töövaldkonna areng 2012 : [võrguväljaanne]

Inglisekeelne

Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond ; toimetanud Ülle Marksoo. – Tallinn, 2013
Tööõnnetustega seotud kulutused : [võrguväljaanne] Ester Rünkla ; Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. - Tallinn, 2013
Kollektiivlepingute roll Eesti töösuhetes : [võrguväljaanne] Kerly Espenberg, Krista Jaakson, Epp Kallaste, Kirsti Nurmela ; Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2012

Töövaldkonna areng 2010–2011 : [võrguväljaanne]

Inglisekeelne

Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond ; toimetanud Ülle Marksoo. – Tallinn, 2012

Alkoholi tarvitamine ning selle seosed lapsepõlvekodu ja sotsiaal-majanduslike teguritega : [võrguväljaanne]

Inglisekeelne

Kristina Köhler, Taavi Lai ; Sotsiaalministeerium, terviseinfo ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2011
Eesti tööelu-uuring 2009 : [võrguväljaanne] Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2011
Vanemaealised Eesti tööturul : [võrguväljaanne] Ülle Marksoo, Liina Malk, Eva Põldis ; Sotsiaalministeerium, tööpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2011

Sooline palgalõhe Eestis

Gender pay gap in Estonia: empirical analysis

Gender pay gap in Estonia: policy recommendations

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR, Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2011
Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis 2009. aastalENGRUS Järviste, Liina; EV Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2010
 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009 Vaike Vainu, Liina Järviste, Helen Biin ; EV Sotsiaalministeerium, sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakond. – Tallinn, 2010
Sooline ebavõrdsus: hoiakud ja olukord Eestis EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut. – Tallinn, 2006

Viimati uuendatud 11.10.2023