Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Arengukavad, programmid ja tööplaanid

Tegutseme peamiselt kahes tulemusvaldkonnas, kus oleme püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid: Eesti on riik, kus inimesed on hoitud, ebavõrdsus ja vaesus väheneb ning toetatud on kõikide pikk ja kvaliteetne tööelu; Eesti elanikud elavad kaua ja on võimalikult terved kogu elukaare jooksul ning nende tervis ja heaolu on hoitud ja toetatud elukeskkonna ja tervisesüsteemi kujundamise kaudu avaliku, kolmanda ja erasektori koostöös.

Sotsiaalministeerium lähtub oma tegevustes valdkonna arengukavadest

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala panustab tulemusvaldkondade eesmärkide saavutamisse kahes tulemusvaldkonnas: heaolu ja tervis. Heaolu tulemusvaldkondades annab strateegilised suunad heaolu arengukava 2023–2030, tervises rahvastiku tervise arengukava 2020–2030. Valdkonna arengukavades seatud eesmärkide elluviimiseks on koostatud programmid, mille kaudu toimub arengukavade rakendamiseks vajalike meetmete, tegevuste ja teenuste planeerimine, eelarvestamine, elluviimine ning aruandlus.

Sotsiaalministeeriumi programmid

Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
2024-2027 programmid
Heaolu (HE) Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
2021-2024 programmid
(kinnitatud 9.02.2021) 
2022-2025 programmid
(kinnitatud 24.01.2022) 
Heaolu (HE) Heaolu arengukava 2016-2023
Heaolu arengukava 2016-2023
Heaolu arengukava 2016-2023
Heaolu arengukava 2016-2023
Laste ja perede arengukava 2012-2020
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 20020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Tulemusvaldkond
Tulemusvaldkonna arengudokument
2023-2026 programmid
Heaolu (HE) Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Heaolu arengukava 2023-2030
Tervis (TE) Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030

Tööplaan

Sotsiaalministeeriumi tööplaan hõlmab endas ministeeriumi kõige prioriteetsemaid projekte, mille kinnitavad ministrid. Tööplaanis on välja toodud projektide seosed Eesti pikaajalise strateegia “Eesti 2035” vajalike muutustega ja ülemaailmsete säästva arengu eesmärkidega.