Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peremeditsiini infotehnoloogia arendusnõukogu

Peremeditsiini infotehnoloogia arendusnõukogu moodustati 9. jaanuaril 2019.
Nõukogu eesmärk on tagada, et peremeditsiinis kasutusel oleva infotehnoloogia arendus toimuks kõigi osapoolte koostöös, võttes senisest enam arvesse nii perearstide ja -õdede vajadusi, riiklike prioriteete kui ka peremeditsiini tarkvaraarendajate plaane ja võimalusi.

Nõukogu ülesanne on:

 • selgitada välja ja prioriseerida peremeditsiini infotehnoloogilised vajadused, sealhulgas anda suunised peremeditsiini tarkvara baastingimuste määratlemiseks;
 • seada peremeditsiini infotehnoloogia arendusettepanekutele prioriteedid, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktide ja arengukavadega;
 • toetada peremeditsiini infotehnoloogia arendusprotsessis eri osapoolte huvidega arvestamist ja arendusplaanide kooskõlastamist

Peremeditsiini infotehnoloogia arendusnõukogusse

kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

 • Sotsiaalministeerium 
 • Eesti Perearstide Selts
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
 • Eesti Haigekassa
 • Peremeditsiini tarkvara arendavate ettevõtete esindajad
 • Eesti Õdede Liit
 • Eesti Pereõdede Ühing
 • Connected Health klaster
   

Nõukogu esimees on sotsiaalministeeriumi e-teenuste arendamise ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar. Nõukogu aseesimees on Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Andres Lasn.

Nõukogule võib teha ülesannetega seotud ettepanekuid ja soovitusi! 
 

Kontakt

Peremeditsiini infotehnoloogia arendusnõukogu tööd korraldab sotsiaalministeerium.

Rauno Mäekivi
nutika arengu toetamise osakonna nõunik
tel. 6269 354
[email protected] 

Viimati uuendatud 15.06.2022