Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

Kohtumise kuupäev
KOHTUMISE TEEMA
Ametiisiku nimi 
Organisatsioon, mida esindati ja sulgudes esindaja nimi. 
02.10.2023 Kliinilisi psühholooge puudutavad seadusmuudatused Riina Sikkut (terviseminister); Anniki Lai (vaimse tervise osakonna juhataja terviseala asekantsleri ülesannetes); Anette Mäletjärv (ministri nõunik); Triin Toomesaar (ministri nõunik) Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit (Marko Neeme)
03.10.2023 PERH tulevikuplaanid Riina Sikkut (terviseminister); Anette Mäletjärv (ministri nõunik) SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Agris Peedu)
04.10.2023 Õpilaste tervisekaitse nõuded Riina Sikkut (terviseminister); Triin Toomesaar (ministri nõunik) Eesti Õpilasesinduste Liit (Ats Mattias Tamm, Anna Malena Kuris)
05.10.2023 Lastekaitse ja asendushooldus. Hanna Vseviov (sotsiaalala asekantsler) Eesti Linnade ja Valdade Liit
09.10.2023 Logopeede puudutavast õigusloomest, logopeedide kutsest Riina Sikkut (terviseminister); Triin Toomesaar (ministri nõunik); Katre Trofimov (tervishoiu inimressursi juht); Heli Paluste (tervishoiuvõrgu juht) Tartu Ülikool; Eesti Logopeedide Ühig; Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
10.10.2023 Sookorrigeerimise õiguslik regulatsioon, ekspertarstide komisjoni töökorraldus Riina Sikkut (terviseminister); Maarjo Mändmaa (kantsler); Anette Mäletjärv (ministri nõunik) MTÜ Transinimeste Ühing (Paul Vahtra, Mel Zelmin); Eesti LGBT Ühing (Aili Kala)
10.10.2023 Patsientide esindamine Riina Sikkut (terviseminister); Anette Mäletjärv (ministri nõunik) Eesti Puuetega Inimeste Koda (Maarja Krais-Leosk)
12.10.2023 Ukraina sõjatraumadega patsientide taastusravist ja proteesimisest Ida-Tallinna Keskhaigas Anniki Lai (vaimse tervise osakonna juhataja terviseala asekantsleri ülesannetes);  Triin Uusberg (Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakonna juhataja) AS Ida-Tallinna Keskhaigla (Kaupo Ole, Katrin Olo-Laansoo)
13.10.2023 Lõuna-Eesti Haigla arenguplaanid Riina Sikkut (terviseminister); Anette Mäletjärv (ministri nõunik) AS Lõuna-Eesti Haigla
16.10.2023 Kliinikumist Riina Sikkut (terviseminister) SA Tartu Ülikooli Kliinikum (Priit Perens)
17.10.2023 E-sigareti Kaupmeeste Liidu seisukohad ja probleemid Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Triin Toomesaar (terviseministri nõunik), Aive Telling (keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht) MTÜ E-sigareti Kaupmeeste Liit (Lauri Plato, Rene Suberg)
17.10.2023 Haiglatest Riina Sikkut (terviseminister) Eesti Haiglate Liit (Urmas Sule)
18.10.2023 Genoomikast Riina Sikkut (terviseminister); Triin Toomesaar (ministri nõunik); Raili Sillart (nutika arengu toetamise osakonna nõunik); Ingrid-Ots Vaik (tervisesüsteemi arendamise osakonna projektijuht) Tartu Ülikooli (Tõnu Esko, Martin Meitern, Aliis Liin, Lili Milani)
23.10.2023 Kohtumine Migreventioniga meditsiiniseadmete teemal Nele Labi (innovatsiooniala asekantsler); Mari-Anne Härma (Terviseamet); Agne Ojassaar (Terviseamet) Migrevention (Silja Elunurm, Katrin Laks)
31.10.2023 Strateegilisest partnerlusest Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister); Kadri Mets (hoolekande osakonna nõunik) Eesti Pimedate Liit (Jakob Rosin); Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit (Veiki Laan); Eesti Vaegkuuljate Liit (Külliki Bode); Eesti Kurtide Liit (Sirle Papp); Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Liit (Lenne Lillepuu); Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (Ivar Merila); Eesti Puuetega Inimeste Koda (Meelist Joost, Maarja Krais-Leosk)

Viimati uuendatud 07.11.2023