Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

Kohtumise kuupäev
Kohtumise teema
Ametiisiku nimi ja sulgudes ametinimetus.
Organisatsioon, mida esindati ja sulgudes esindaja nimi.
04.05.2022 INFOPÄEV Ametiühingute Keskliiduga: poliitikasoovide 2023+ arutelu SOTSIAALDIALOOG Ulla Saar (tööala asekantsler) Ametiühingute Keskliit
04.05.2022 SOM juhtrühma ja SOM/SKA planeerimisgrupi kohtumine  Hanna Vseviov (sotsiaalala asekantsler) MTÜ Pagulasabi
09.05.2022 Kolmepoolne kohtumine (Valveaja regulatsiooni arutelu; Tulevaste EL algatuste ülevaade; Ministeeriumi infopunkt (TTTS, TKindlS, miinimumpalga direktiivi läbirääkimiste seis EL-is, TVK-de tulevik),  Tanel Kiik (tervise- ja tööminister); Ulla Saar (tööala asekantsler) Ametiühingute Keskliit; Tööandjate Keskliit
10.05.2022 Regulaarne kohtumine kriisiolukorra arutamiseks Tanel Kiik (tervise- ja tööminister); Ulla Saar (tööala asekantsler) EVEA; KTK; Ametiühingute Keskliit; Tööandjate Keskliit; Ragn-Sells AS; Tallink AS;  SYNLAB Eesti OÜ; EVEA; ManNet Partners Baltics OÜ
10.05.2022 Tutvustati uuringut millega on hinnatud 38 riigi ravimite kättesaadavust erinevate valdkondade lõikes. Uuringust lähtuvalt arutati ravimite kättesaadavusega seotud olulisemaid probleeme Eestis.  Heidi Alasepp (terviseala asekantsler) Eesti Ravimitootjate Liit (Riho Tapfer, Kärt Tali)
11.05.2022 Nõmme Tervisekeskuse külastus ja edasised arengud. Heidi Alasepp (terviseala asekantsler) Nõmme Tervisekeskus (Eero Merilind)
11.05.2022 SOM juhtrühma ja SOM/SKA planeerimisgrupi kohtumine  Hanna Vseviov (sotsiaalala asekantsler) MTÜ Pagulasabi
12.05.2022 EETAL-i tutvustus ja tegevuse eesmärgid, koostöö SOM-ga. HVA staatuse õiguslikud alused. Residentuuri tellimus ja tasuline residentuur. Heidi Alasepp (terviseala asekantsler); Kersti Esnar (tervishoiuressursside juht; tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja ülesannetes) Eesti Eratervishoiuasutuste Liit (Tõnis Allik (Medicum)), (Kadi Lambot (Confido)), (Lauri Maisvee (Fertilitas))
25.05.2022 Tulumaksuvaba miinimumi arutelu Tanel Kiik (tervise- ja tööminister); Ulla Saar (tööala asekantsler) Ametiühingute Keskliit; Tööandjate Keskliit
27.05.2022 Air Medical System Eestisse toomine Nele Labi (innovatsiooni asekantsler) Eesti Lennundusklaster (Kristo Reinsalu)
31.05.2022 EVEA kohtumine Maarjo Mändmaaga EMSK valimiskriteeriumite ja sotsiaaldialoogi teemal. Maarjo Mändmaa (kantsler); Ulla Saar (tööala asekantsler) EVEA

Viimati uuendatud 09.06.2022