Lobitegevus

Lobitegevus on osa huvide esindamisest demokraatlikus otsustusprotsessis. Vaatamata sellele, et lobitegevusel on sageli negatiivne foon, ei ole siiski igasugune lobitegevus ebasoovitav. Riigi huvides on tasakaalustatud lobitegevus, et kitsad erahuvid ei domineeriks poliitikakujundamises ja õigusloomes. Tasakaalustatud lobitegevus ja läbipaistvus annab kõigile huvitatud osapooltele võrdse võimaluse oma seisukohti esitada.

Kohtumised huvigruppide ja lobistidega

Lobistidega suhtlemise kultuuri kujundamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks kiitis Vabariigi Valitsus 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Sellega saab tutvuda siin.

Poliitikaotsusteks loetakse heas tavas otsust, mis mõjutab õigusloomet, strateegilist planeerimist (arengukavad, programmid, valged raamatud, rohelised raamatud, tegevuskavad jms) ning toetuste andmist.  Lobitööna on käsitletav ka püüdlus mõjutada hanketingimusi, st kui ametiisikut mõjutatakse hangete planeerimise või hanke tingimuste koostamise käigus, enne hanke avaldamist.

Hea tava kohaselt tuleb avalikustada kohtumised, mis on toimunud elektrooniliselt, vahetu kohtumisena, telefonikonverentsina vm viisil ja mida iseloomustab:

  1. lobisti otsene või kaudne,
  2. struktureeritud ja organiseeritud suhtlus ametiisikutega,
  3. et mõjutada poliitikaotsuseid ning kaitsta enda või oma esindatava huve.

Sotsiaalministeerium avalikustab kohtumised huvigruppide ja lobistidega ministeeriumi kodulehel kalendrikuule järgneva 4 tööpäeva jooksul.

Kohtumise kuupäev
Kohtumise teema
Ametiisiku nimi ja sulgudes ametinimetus.
Organisatsioon, mida esindati ja sulgudes esindaja nimi.
09.08.2022 Regulaarne kohtumine kriisiolukorra arutamiseks  Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Ulla Saar (tööala asekantsler) EVEA (Ille Nakurt-Murumaa); EKTK (Mait Palts); Ametiühingute Keskliit (Kaja Toomsalu, Jaan-Hendrik Toomel); Tööandjate Keskliit (Arto Aas); Ragn-Sells AS (Kai Realo); Tallinn AS  (Paavo Nõgene, Katre Kõvask)
10.08.2022 Pikaajalise hoolduse reformi plaanid Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Kristel Kranich (ministri nõunik); Tarmo Kurves (nõunik) Senior Group Estonia (Eve Altrov, Nikolay Koblyakov, Laure Micheu) 
10.08.2022 Kohtumine EVEAga erinevatel teemadel  Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Ulla Saar (tööala asekantsler) EVEA (Ille Nakurt-Murumaa, Marina Kaas, Kaul Nurm)
12.08.2022 Sooduspensionide arutelu  Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Ulla Saar (tööala asekantsler), Laila Talunik (nõunik) Marika Saar (Kultuuriministreerium); Tööandjate Keskliit (Arto Aas , Raul Aron); Ametiühingute Keskliit (Jaan-Hendrik Toomel); Eesti Teatriliit (Riina Viiding)
15.08.2022 Bussijuhtide igapäevased olmeprobleemid (palk, füüsiline töökeskkond, graafikud) Peep Peterson (tervise- ja tööminister), nõunik Laila Talunik (nõunik) Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (Tiit Übner ja bussijuhid)
15.08.2022 Tutvumine haigla struktuuri ja tulevikuplaanidega Peep Peterson (tervise- ja tööminister), nõunik Laila Talunik (nõunik) Pärnu Haigla (Urmas Sule)
17.08.2022 Kolmepoolne kohtumine  Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Ulla Saar (tööala asekantsler) Tööandjate Keskliit (Arto Aas, Raul Aron, Piia Zimmermann); Ametiühingute Keskliit (Jaan-Hendrik Toomel, Kaja Toomsalu)
22.08.2022 Tutvumine haigla struktuuri, ruumide ja tulevikuplaanidega Peep Peterson (tervise- ja tööminister), nõunik Laila Talunik (nõunik) SA Narva Haigla (Argo Kõrgvee); Narva linnapea (Katri Raik)
22.08.2022 Ettevõtte majanduslik perspektiiv ja murekohad, kollektiivlepingu läbirääkimiste seis, nõuded, töörahu tagamine ettevõttes Peep Peterson (tervise- ja tööminister), nõunik Laila Talunik (nõunik) Eesti Energia AS (Hando Sutter); Enefit Power AS (Andres Vainola)
22.08.2022 Ülevaade palgaläbirääkimistest ning hetkeolukorrast Peep Peterson (tervise- ja tööminister), nõunik Laila Talunik (nõunik) Kaevurite ja energeetikute ametiühingu juhatuse (Marina Lukjanova)
23.08.2022 Happiness Foundation tutvustus ja koostöö arutelu Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Laura Danilas (ministri nõunik), Laura Kurs (ministri nõunik), Anniki Lai (osakonnajuhataja), Kristiina Hunt (osakonnajuhataja), Anne Randväli (vaimse tervise poliitika juht) Accelerate Estonia (Mikk Vainik, Olari Püvi, Reijo Põld); Happiness Foundation (Anders Sandberg, Keyun Ruan, Andrew Mitson)
24.08.2022 UNHCR-i ja Eesti koostöö, fookusega Ukraina pagulaste olukorrale. Signe Riisalo (sotsiaalkaitseminister), Maarjo Mändmaa (kantsler), Hanna Vseviov (sotsiaalala asekantsler), Tarmo Kurves (nõunik) ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja- ja Baltimaade esindus (Kari Käsper)
24.08.2022 EPIFond Hanna Vseviov (sotsiaalala asekantsler) EPIKoda
24.08.2022 Arutelu "Ravikindlustus kõigile" kampaania sisu üle  Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Laila Talunik (nõunik), Maris Jesse (nõunik), Eva Lehtla (meediasuhete nõunik) Kunstnike Liit (Elin Kard)
25.08.2022 Tutvumine Confido Meditsiinikeskuses pakutavate teenustega. Heidi Alasepp (terviseala asekantsler) Confido Meditsiinikeskus (Kadi Lambot; Üllar Lanno)
26.08.2022 Tutvumine asutuse ülesehituse, projektide  ja tulevikuplaanidega Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Laila Talunik (nõunik), Maris Jesse (nõunik), Eva Lehtla (meediasuhete nõunik) Tartu Ülikooli Genoomika Instituut Eesti Geenivaramu (Mait Metspalu, Tünu Esko, Lili Milani)
26.08.2022 Ülikooli majanduslik olukord, väljavaated ning tudengite probleemid Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Laila Talunik (nõunik), Maris Jesse (nõunik), Eva Lehtla (meediasuhete nõunik) Tartu Ülikool (rektor Toomas Asser)
29.08.2022 Covidiga toimetulek ja intensiivpalatid, tervise tarkvara, ravikindlustus, kapitalikulud, töötajate heaolu ja järelkasv ja patsiendi vaade
Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Laila Talunik (nõunik), Maris Jesse (nõunik) SA Tartu Ülikooli kliinikum (Joel Starkopf, Priit Eelmäe)
29.08.2022 TÜ meditsiini valdkonna jätkusuutlikkus ja arengusuunad Peep Peterson (tervise- ja tööminister), Laila Talunik (nõunik), Maris Jesse (nõunik) Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituut (dekaan Margus Lember)

Viimati uuendatud 03.10.2022