Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Juhtkond

Tanel Kiik, sotsiaalminister


Tanel Kiik 

tervise- ja tööminister


Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonnas on rahva tervise kaitse, tervishoid ja tervisesüsteemi arendamine, ravikindlustus, ravimid ja meditsiiniseadmed, tööhõive, tööturu ja töökeskkonna korraldamine.

Tervise- ja tööministri vastutusvaldkonda kuuluvad Ravimiamet, Terviseamet, Tööinspektsioon, Tervise Arengu Instituut, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, riigi asutatud ja riigi osalusel asutatud haiglad.

Telefon: 626 9100
 

Tanel Kiik, sotsiaalminister


Signe Riisalo
sotsiaalkaitseminister


Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonnas on sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalhoolekande, pensionisüsteemi (sealhulgas eri-, soodus- ja väljateenitud aastate pensionid), pere- ja rahvastikupoliitika kavandamine ja korraldamine, võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine, laste õiguste tagamine ja heaolu edendamine ning puudega inimeste elukvaliteedi edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine.

Sotsiaalkaitseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Sotsiaalkindlustusamet, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond, AS Hoolekandeteenused ja Sihtasutus Koeru Hooldekeskus.

Telefon: 626 9101
 

Kantsler Maarjo Mändmaa           

 

Maarjo Mändmaa
kantsler


Kantsler Maarjo Mändmaa juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisala asutuste tegevust ja korraldab ministeeriumi asjaajamist. 

 

Saada e-kiri

Telefon: 626 9103

 

 

 

Rait Kuuse, sotsiaalala asekantsler

 

Rait Kuuse

sotsiaalala asekantsler


Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse juhib osakonnajuhatajate kaudu sotsiaalkindlustuse osakonna, hoolekande osakonna, võrdsuspoliitikate osakonna ning laste ja perede osakonna tööd.

Telefon: 626 9210
 

 

 

Heidi Alasepp

Terviseala asekantsler

 

Terviseala asekantsler Heidi Alasepp juhib osakonnajuhatajate kaudu tervishoiusüsteemi arendamise osakonna, meditsiiniosakonna ja rahvatervise osakonna tööd. 

Saada e-kiri

Telefon: 626 9120 

 

Sten Andreas Ehrlich, tööala asekantsler

 

Sten Andreas Ehrlich

tööala asekantsler


Tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich juhib osakonnajuhatajate kaudu tööhõive osakonna ja tööelu arengu osakonna tööd.

Telefon: 626 9183
 

Kalle Killar, e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler


Kalle Killar

e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler
 

E-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar juhib osakonnajuhataja kaudu digitaalvõimekuse arendamise osakonda. 

Telefon: 626 9749

 

Viimati uuendatud: 23. september 2021