Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab alustada immuunpuudulikkusega inimestele COVID-19 vaktsiini lisadooside manustamist

10.09.2021 | 17:38

Sotsiaalministeeriumi juures kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas COVID-19 vastase vaktsineerimisega seotud küsimusi. Eksperdid soovitavad alustada teatud immuunpuudulikkuse seisunditega inimestele COVID-19 vaktsiini lisadooside võimaldamist ning jätkata ettevalmistustega ka tõhustusdooside manustamisega alustamiseks.

Sotsiaalministeeriumi juures kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon arutas COVID-19 vastase vaktsineerimisega seotud küsimusi. Eksperdid soovitavad alustada teatud immuunpuudulikkuse seisunditega inimestele COVID-19 vaktsiini lisadooside võimaldamist ning jätkata ettevalmistustega ka tõhustusdooside manustamisega alustamiseks.

Ekspertkomisjon soovitab alustada COVID-19 vastase vaktsiini lisadooside manustamisega immuunpuudulikkusega inimestele esmase vaktsineerimiskuuri osana arsti otsusel. Nõrgenenud immuunsusega patsientide hulka on komisjoni soovitusel arvatud näiteks siirdatud luuüdi või organitega patsiendid, aktiivsel immuunsupresseerival ravil olevad kasvajatega patsiendid ning osa HIV-positiivseid inimesi.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liikme, Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloogia-immunoloogiakeskuse juhataja dr Krista Ressi sõnul on nõrgenenud immuunsusega inimestel kõrge risk COVID-19 haigusesse haigestuda ning ka haiguse pikemale ja raskemale kulule. „Samas ei pruugi nende vaktsineerimine COVID-19 vastase vaktsiiniga kõigil tagada sama head kaitset nagu terve immuunsusega inimestel, sest nende immuunsüsteemi õppevõime ja ka kaitsekehade teke võib olla häirunud,“ ütles dr Krista Ress. „Seetõttu tuleb iga patsiendi puhul eraldi hinnata tema haigusest või kasutatavatest ravimitest tulenevat riski ning otsustada kolmanda doosi vajadus.“

Lisadoosi võib komisjoni hinnangul manustada mitte varem kui 28 päeva möödumisel pärast teist doosi, 1-doosilise vaktsiini puhul mitte varem kui 28 päeva möödumisel pärast esimest doosi. Kuna COVID-19 vastaste vaktsiinide puhul toimub lisadoosi manustamine praegu tootjapoolse näidustuseta ehk tegemist on nn off-label kasutusega, tuleb sellest patsienti teavitada ning veenduda, et patsient on lisadoosiga nõus.

Komisjon soovitab kasutada immuunpuudulikkusega inimestele lisadooside tegemiseks mRNA (Pfizer/BioNTech või Moderna) vaktsiine. Kui kuur on läbitud kindla tootja mRNA vaktsiiniga, on soovitav manustada lisadoos võimalusel sama tootja mRNA vaktsiiniga. 

Samuti jälgib ekspertkomisjon lisanduvaid andmeid tõhustusdooside manustamise vajaduse kohta ning soovitab jätkata ettevalmistusi tõhustusdooside manustamisega alustamiseks, et olla valmis alustama koheselt vajaduse tekkimisel.

Nn kolmandate dooside puhul soovitab komisjon eristada lisadoose ja tõhustusdoose. Lisadoose vajavad vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga) vaktsineerimise järel piisavat kaitset, nt elundsiirdamisega haiged või pahaloomuliste kasvajatega inimesed, kes on immuunsupresseerival ravil. Tõhustusdoosi võivad teatud ajaperioodi möödudes immuunsuse nõrgenemise tõttu vajada kõik vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, vähendada koroonaviiruse levikut Eestis ning hoida sellega COVID-19 haiguse kolmas laine võimalikult madalal, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning hoida Eesti ühiskond võimalikult avatud. Infot vaktsineerimise võimaluste kohta saab veebilehelt www.vaktsineeri.ee ja riigi infotelefonilt 1247.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava ja teiste vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad allergoloog-immunoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik