Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab kasutada AstraZeneca COVID-19 vaktsiini üle 50-aastastel

28.04.2021 | 11:27

Täna, 27. aprillil kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitas langetada AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamisele seni kehtinud vanusepiiri ning kasutada AstraZeneca vaktsiini edaspidi üle 50-aastaste inimeste vaktsineerimiseks.

Täna, 27. aprillil kogunenud riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitas langetada AstraZeneca COVID-19 vaktsiini kasutamisele seni kehtinud vanusepiiri ning kasutada AstraZeneca vaktsiini edaspidi üle 50-aastaste inimeste vaktsineerimiseks. 

„Olemasolevate andmete ja Euroopa Ravimiameti analüüsi põhjal järeldasid ekspertkomisjoni liikmed, et üle 50-aastastel on Vaxzevria vaktsiiniga vaktsineerimisest saadav kasu oluliselt suurem võrreldes võimaliku üliharuldase kõrvaltoime riskiga. Analüüsi põhjal ei ole haruldase kõrvaltoime esinemise riski osas vanuserühmades 50-59 ja 60-69 olulist erinevust, mistõttu soovitavad eksperdid kasutada vaktsiini edaspidi üle 50-aastastel,“ ütles ekspertkomisjoni juht Maris Jesse. „Vanuspiiri langetamine võimaldab pakkuda vaktsineerimise võimalust rohkematele inimestele, et jõuda üle 50-aastaste sihtrühmas kiiremini kõrgema hõlmatuseni.“

Euroopa Ravimiamet analüüsis väga harvade tromboosi ja trombotsüütide vähesuse juhtude ehk nn VIPIT-sündroomi esinemise riski AstraZeneca COVID-19 vaktsiinist Vaxzevria saadava kasu kontekstis. Hinnangud anti erinevate vanuserühmade ja viiruse leviku erinevate tasemete (madal, keskmine ja kõrge) lõikes. Analüüsi kokkuvõte edastati liikmesriikide ekspertidele edasiste kasutussoovituste kohta otsuste langetamiseks. Euroopa Ravimiameti analüüsi põhjal on üliharuldase VIPIT-sündroomi avaldumise risk vanuserühmas 50-59  ligikaudu sama väike kui 60-69-aastaste vanuserühmas. Nooremates vanuserühmades on sündroomi avaldumise risk mõnevõrra suurem, samas kui raske haigestumise risk on väiksem.

Arvestades, et Eestis on nakatumise näitajad langustrendis võttis Eesti ekspertkomisjon Vaxzevria vaktsiini kasutamise soovitusliku vanusepiiri langetamise üle otsustamisel aluseks keskmise nakatumise taseme korral vaktsineerimisega välditavad COVID-19 haigusest põhjustatud intensiivravijuhud ning VIPIT-sündroomi esinemise riski.

Komisjon soovitab pärast AstraZeneca COVID-19 vaktsiini saamist jälgida oma tervist 20 päeva jooksul ning kui esineb mõni järgmistest sümptomitest, pöörduda koheselt arsti poole:
- vaktsineerimise järgselt üle 3 päeva kestev palavik,
- hingeldus,
- rindkere- või kõhuvalu,
- jäseme turse või jahedus,
- tugev/süvenev peavalu või ähmane nägemine,
- püsiv veritsus,
- väikesed verevalumid, punakad või lillakad täpid, verevillid nahal.

Kehtima jäi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitus juba alustatud AstraZeneca vaktsiinikuurid kindlasti kokkulepitud ajal 2. doosiga lõpuni teha.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumile riikliku immuniseerimiskava ja teiste vaktsineerimistega seotud küsimustes nõu andev komisjon, kuhu kuuluvad immunoloogide, allergoloogide, infektsionistide, perearstide, lastearstide, õdede, terviseameti, ravimiameti, haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Pressiteade eesti viipekeeles

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik