Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Peterson tervishoiutöötajatele: vajame töötajate panust tervishoiu juhtimisse

12.10.2022 | 09:43

Tervise- ja tööminister Peep Peterson tegi Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidule ettepaneku alalise kolmepoolse läbirääkimisformaadi loomiseks. 

„Meil on vaja töötajate teadmisi nii haiglate juhtimisotsuste langetamisel kui tervishoiu terviksüsteemi suunamisel,” ütles minister Peep Peterson kohtumisel Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu esindajatega. „Absoluutselt vajalik on tugev töötajate sõna haiglate elu, töövoo, uue haiglakeskkonna kujundamisel. Seetõttu kutsun nii Eesti Arstide Liitu kui Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliitu julgemalt nõudma osalusõigust tervishoiuasutuste juhtimisel.”

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president Ulvi Tasane tõdes, et dialoog tervishoiu tuleviku ja tervishoiutöötajate töötingimuste teemal peaks olema riigi tasandil aktiivsem kui praegu. „Rohkem kui nelikümmend aastat tervishoiusüsteemis töötades olen seisukohal ja toetan ministri arvamust, et meil peaks olema aktiivsem dialoog riigi tasandil. Meile on oluline iga inimene – hooldajad, õed, bioanalüütikud, radioloogiatehnikud ja teised spetsialistid, kes töötavad või on tulemas tervishoidu tööle. Me panustame sellesse, et tervishoid muutuks paremaks nii patsiendile kui ka seal töötavatele inimestele,“ ütles Ulvi Tasane. „Väga oluline osa selles protsessis on kollektiivlepingu läbirääkimistel, et parandada tervishoiutöötajate sotsiaalseid ja majanduslikke tingimusi. Me loodame, et kollektiivlepingu läbirääkimised lõppevad positiivselt veel sellel aastal."

Tervise- ja tööminister Peterson lubas näidata omalt poolt head eeskuju. „Soovin käivitada ja kujundada riigi tasemel koostöövormi, kus teemadeks on tervishoiu rahastamine, patsiendikaitse meetmed, uuendused süsteemis,“ ütles minister Peterson.

Kohtumisel Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliiduga räägiti ka tervishoiu rahastamisest 2023. aasta eelarves ja tervishoiusektori kollektiivlepingust, mis võib saada allkirjad juba sellel aastal.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)