Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeerium kutsub partnereid panustama inimeste heaolusse ja tervisesse

10.08.2023 | 12:09

Sotsiaalministeerium kinnitas tingimused sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetuse saamiseks ning taotlusvoor avatakse septembri esimeses pooles. Vabaühendused saavad toetust kuues valdkonnas, et edendada inimeste heaolu ja tervist.
    • Jaga

Toetust saavad vabaühenduste projektid, mis keskenduvad hasartmängu- ja digisõltuvuse ennetusele, vaimse tervise teadlikkuse suurendamisele ja teenuste kättesaadavusele, psüühikahäiretega inimeste toetamisele, tervisliku toitumise ja käitumise edendamisele, esmaabioskuste arendamisele ning tegevustele, mis aitavad vähendada toidu raiskamist ja suunavad ülejäävat toitu sinna, kus seda enim vajatakse.

„Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühendused on läbi aastate pakkunud hindamatu väärtusega tuge ja hoolt abivajajatele, astudes samme inimeste heaolu ja tervise edendamise suunal,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Uue toetusvooruga saame aidata kujundada ühiskonda, kus igaüks tunneb end hoituna ja saab tänu headele vabaühendustele vajalikku abi või teenuseid,“ lisas Riisalo.

Sotsiaalvaldkonnas on varasematel aastatel toetust saanud Sihtasutuse Eesti-Hollandi Heategevusfondi projekti kaudu näiteks kõik maakondlikud toidupangad eesmärgiga leida abivajajaid üksikvanemate ning vanemaealiste seast ja neile toiduabi jagamisel nelja aasta vältel 400 000 euroga. Alates 2020. aastast on leitud enam kui 15 000 uut abivajajat, kellele on jagatud arvestuslikult enam kui 2,7 miljonit kilogrammi toitu.

„Kutsume vabaühendusi kujundama tulevikku, kus igaühel on võimalus tervislikuks eluks,“ sõnas terviseminister Riina Sikkut. „Ootame põnevusega vabaühenduste uuenduslikku lähenemist, et lahendada murekohti vaimse tervise teenuste kättesaadavuses ja tervisemurede ennetamisel,“ lisas Sikkut.

Tervisevaldkonnas on toetust saanud  Eesti Punane Rist elanikkonna esmaabioskuste parandamiseks, esmaabikoolituste pakkumiseks ja koostööks Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega. Juunikuu seisuga oli projektis aastatel 2020-2023 pakutud esmaabi koolitusi 57 974 inimesele. Edukalt on käivitunud Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK tegevused vaimse tervise huvikaitsel. Möödunud sügisel koordineerisid nad edukalt vaimse tervise kuu tähistamist. Üritusi toimus igas Eesti maakonnas ning sündmusi korraldasid 64 erinevat organisatsiooni. Samuti on sotsiaalministeerium toetanud mittetulundusühingut Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, kes pakub professionaalset tuge hasartmängu- ja digisõltuvusega inimestele ning nende lähedastele.

Septembri esimeses pooles avatakse taotlusvoor. Toetust antakse projektidele, mis suudavad sotsiaal- või tervisevaldkonnas saavutada suurima mõju ja jätkusuutlikkuse vastavas programmis. Vabaühendustega, kes saavad toetust, sõlmitakse 2-3-aastased koostöölepingud, et tagada stabiilsus ja järjepidevus.

Toetust saab taotleda kuues alaprogrammis:

  1. Hasartmängu- ja digisõltuvuse programm keskendub riskikäitumise vähendamisele ja aitab inimestel ennetada tõsiseid häireid.
  2. Vaimse tervise huvikaitse programm edendab vaimse tervise teadlikkust ja muudab teenused kättesaadavamaks.
  3. Psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamise programm vähendab häbimärgistamist.
  4. Tervisliku toitumise ja liikumise programm soodustab tasakaalustatud elustiili ja tervislikku käitumist.
  5. Elanikkonna esmaabioskuste programm tõstab inimeste oskusi õnnetusjuhtumite korral.
  6. Toiduabi programm aitab ära kasutada päästetud toitu ja vähendab toidukadu.