Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vabaühendused saavad Sotsiaalministeeriumilt 3 mln eurot toetust sotsiaalse heaolu ja tervise edendamiseks

25.01.2024 | 12:13

Sotsiaalministeeriumi vabaühenduste taotlusvooru, milles otsiti strateegilisi partnereid inimeste heaolu ja tervise edendamiseks, laekus 17 taotlust ning väljavalituks osutus 6 mõjukamat projekti. Neid toetatakse kokku 3 miljoni euroga. Väljavalitud projektidest kõige ambitsioonikamas on kavas pakkuda esmaabikoolitusi 75 000 eestimaalasele.
  • Jaga

"Seekordses taotlusvoorus oli valdkondade ampluaa üsna lai, hõlmates endas nii vaimse tervise teemasid kui ka toitumist ja esmaabi. Kõige suurema toetussumma ehk 2 100 000 eurot planeerisime Eesti Punase Risti projektile, et Eesti inimesed saaksid arendada enda esmaabioskusi. Esmaabi andmine on elupäästev oskus ja loob inimesele endale kriisivalmiduse mis tahes olukorras," kommenteeris sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov.

Toetussummad jagunesid valdkondade ja taotlejate vahel järgmiselt:

Toiduabi

 • Mittetulundusühingu EatB4 projekt „Toidujagamisplatvormi arendus“ (toetus 148 500 eur).
  Projekti käigus arendatakse Toidupanga toidujagamisplatvorm, mis ühendab annetajad ja abivajajad, muutes toiduabi kättesaadavamaks ja vähendades toidukadu.
 • Roheline Vald MTÜ projekt „Toidu raiskamise vähendamine ja toiduabi“ (toetus 148 500 eur).
  Koostöös kohaliku kogukonna, vabatahtlike, MTÜ-de, toidukettide, kohalike omavalitsuste ja kohalike ettevõtjatega luuakse kaheksas piirkonnas koostöövorm toiduraiskamise vähendamiseks, suurendatakse elanikkonna teadlikkust ja juurutatakse säästlikku mõtteviisi ning suunatakse toiduabi kohalikule abivajajale.

Psüühikahäireid kogenud inimeste võimestamine

 • Eesti Psüühikahäiretega Inimeste ja Lähedaste Huvikaitse Liidu projekt „Kogemus õpetab“ (toetus 163 340 eur).
  Projekti eesmärk on võimestada organisatsiooni ja eestkõnelejaid, et vähendada psüühiliste erivajadustega inimeste häbimärgistamist ja tõsta üldsuse teadlikkust.

Vaimse tervise huvikaitse

 • Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni VATEK projekt „Vaimse tervise HETK: huvikaitse edendamine teaduspõhise kogukonnana“ (toetus 315 000 eur).
  Valdkonna organisatsioonide vahelises koostöös toetatakse teaduspõhist ja kaasavat poliitikakujundamist ning propageeritakse teaduspõhiseid lähenemisi vaimse tervise ja heaolu edendamisel.

Elanikkonna esmaabioskused

 • Eesti Punase Risti projekt „Elanikkonna esmaabioskuste parandamine ja koostöö edendamine Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumisega“ (toetus 2 100 000 eur).
  Projekti raames töötatakse välja esmaabioskuste õppe ja koolitussüsteemi pikaajalise ning tervikliku plaani elluviimiseks vajalik üksikasjalik tegevuskava. Lisaks viiakse läbi esmaabi koolitusi erinevatele sihtrühmadele, luuakse esmaabioskuste õppe ja koolitustega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustik ning plaan elanikkonnale kiirelt esmaabi õpetada kriisiolukordades.

Tervislik toitumine ja liikumine

 • Sihtasutuse Poliitikauuringute Keskus Praxis projekt „Koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumiste uuring“ (toetus 118 145 eur).
  Projekti käigus otsitakse tõenduspõhiseid lahendusi liikumise ja tervisliku toitumise suurendamiseks Eesti laste ja noorte seas koolides ja koolieelsetes haridusasutustes.

Toetuse kasutamise periood on kolm aastat, v.a Praxis, millel on toetus eraldatud kasutamiseks kahe aasta jooksul. Lisaks uutele partnerlustele jätkuvad ka senised partnerlused varasematest taotlusvoorudest järgnevate organisatsioonidega: Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, MTÜ Peaasjad, MTÜ Kuldne Liiga, SA Lapse Heaolu Arengukeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Perekoolitusühing Sina ja Mina, Lastekaitse Liit, Viljandi Haigla ja MTÜ Igale Lapsele Pere.

Sotsiaalministeerium alustas 2020. aastal vabaühenduste rahastamist strateegilise partnerluse formaadis. Koostöö käigus saavad mittetulundusühendused ja sihtasutused panustada ministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamisse ning poliitikate elluviimisse. Paljusid partnerlusi juhivad katus- või võrgustikuorganisatsioonid ning kus sellist organisatsiooni ei eksisteeri, on kaasatud teised, sama valdkonna organisatsioonid.

Toetust eraldatakse avatud taotlusvoorudes, nelja viimase aasta jooksul on sõlmitud kokku 25 partnerlust ja välja makstud üle 15,5 mln euro toetusi.

Neeme Raidvere