Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valitsus eraldas reservist viis miljonit eurot perearstikeskuste motiveerimiseks vaktsineerimise edendamisel

04.11.2021 | 16:32

Valitsus otsustas täna eraldada reservist viis miljonit eurot, et veelgi enam motiveerida perearste vaktsineerimise edendamisel. Tegu on tulemustasuga, mida makstakse perearstikeskustele vaktsineeritusega hõlmatuse suurendamiseks – haigekassa maksab tasu välja vastavalt sellele, kui hästi on perearstidel vaktsineerimine edenenud.

Valitsus otsustas täna eraldada reservist viis miljonit eurot, et veelgi enam motiveerida perearste vaktsineerimise edendamisel. Tegu on tulemustasuga, mida makstakse perearstikeskustele vaktsineeritusega hõlmatuse suurendamiseks – haigekassa maksab tasu välja vastavalt sellele, kui hästi on perearstidel vaktsineerimine edenenud.

Valitsus eraldas reservist sotsiaalministeeriumile 5 miljonit eurot. Sellest 4,7 miljonit eurot suunatakse COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimisega hõlmatuse tõstmise toetuseks perearstikeskustele. 300 000 eurot suunatakse Eesti Perearstide Seltsile, et katta arendustegevustega seotud kulusid.

Tulemustasu kriteeriumid on välja töötatud sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja Eesti Perearstide Seltsi koostöös.

Toetusmeede koosneb kaheksast kriteeriumist, mis arvestab nii üldarsti teenuse osutajate senist panust kui ka võtab arvesse vaktsineerimise edenemise perioodil 1. oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni. Toetuse arvutamise täpne metoodika kehtestatakse haigekassa juhatuse otsusega.

Tulemustasu väljamaksmisel hinnatakse erinevate vanusegruppide vaktsineerimisega hõlmatust perearsti nimistus, maakondlikus vaates ja kogu elanikkonnas, sealhulgas seda, kuivõrd on perearst panustanud vaktsineerimisse väljaspool perearstikeskust ja oma nimistu väliseid inimesi vaktsineerides, kas perearst on teinud vaktsineerimise edendamiseks lisategevusi ning kasutanud digiregistratuuri abi või toetanud kogu vaktsineerimise protsessi läbi avaliku meedia.

Reservieralduseks vähendatakse 5 miljoni euro ulatuses valitsuse sihtotstarbelises reservis oleva tegevuse „Pensioni II samba riigipoolne hüvitis lahkujatele“ eelarvet. Rahandusministeerium peab tegema vastava muudatuse tegevuste loetelus, milleks valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid eraldada tohib ja avaldama selle ministeeriumi kodulehel.

Pressiteade eesti viipekeeles