<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digisaatekiri

Eestis toimub üleminek pabersaatekirjadelt digisaatekirjadele. See tähendab, et eriarsti saatekirja enam paberil patsiendile ei väljastata, vaid see liigub digitaalselt tervise infosüsteemi kaudu. Selleks, et üleminek oleks sujuv ja toimuks tõrgeteta, teevad Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise ja heaolu infosüsteemide arendamise keskus, Eesti Perearstide Selts ja Eesti Haiglate Liit omavahel tihedat koostööd.

Mis kasu on digisaatekirjadest?
 

  • Patsientidele tähendab digisaatekirja kasutuselevõtt, et saatekiri on alates selle väljastamise hetkest kindlas kohas – tervise infosüsteemis, seda ei ole enam võimalik ära kaotada ega koju unustada ning patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Igal hetkel on võimalik kõiki oma kehtivaid saatekirju näha riiklikust patsiendiportaalist digilugu.ee. 
  • Digisaatekirjadele üleminek aitab parandada saatekirjade sisulist kvaliteeti ja kasutusmugavust - tervise infosüsteemi ei saa saata saatekirju, mille kohustuslikud väljad on täitmata, samas on digisaatekirjal hulk andmeväljasid automaatselt eeltäidetavad aga ka taaskasutatavad.
  • Digisaatekirjade kasutuselevõtuga tekib Eesti tervishoiusüsteemis esmakordselt võimalus mõõta aega, mis möödub hetkest, mil perearst väljastab patsiendile saatekirja kuni hetkeni, mil patsient reaalselt eriarsti vastuvõtule jõuab. Mitmetes riikides on see üks olulisemaid tervishoiuteenuste  kättesaadavust näitavaid mõõdikuid ja patsiendi jõudmine perearstilt eriarsti juurde mõistliku aja jooksul on oluline tervishoiualane eesmärk.
  • Tervisemure puhul tuleks alati esmalt pöörduda oma perearsti poole, töövälisel ajal küsida nõu helistades perearsti infotelefonile 1220.

Millal on saatekiri vaja?

Eriarstile aja broneerimise aluseks on perearsti või teise eriarsti otsusel vormistatud digisaatekiri. Saatekiri koostatakse ainult meditsiinilisel näidustusel ning see sisaldab teise arsti jaoks olulist informatsiooni patsiendi terviseprobleemi kohta.

Saatekiri on vajalik nii juhul, kui perearst suunab patsiendi eriarsti vastuvõtule, kui ka siis kui ühe eriala eriarst suunab patsiendi teise eriarsti juurde. Saatekiri on vajalik pöördumiseks kõigi eriala arstide poole v.a. perearst, günekoloog, naha-suguhaiguste arst, silmaarst ja psühhiaater.

Saatekiri peab olemas olema enne eriarsti vastuvõtuaja broneerimist
Kui patsient pöördub saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule ilma saatekirjata, siis on vastuvõtt ja kõik kaasnevad teenused talle tasulised.

Patsient saab vaadata nii kõiki talle väljastatud kui ka broneeringuga seotud digisaatekirju riiklikust patsiendiportaalist digilugu.ee. Seal on nähtavad ka kõik eestkostetavate ja esindatavate saatekirjad.

Lisainfo

Perearst saab eriarstiga nõu pidada ka e-konsultatsiooni abil

Sageli on terviseprobleem lahendatav ka ilma eriarsti vastuvõtuta. Selleks saab perearst kiirelt ja mugavalt konsulteerida eriarstiga läbi e-konsultatsiooni, et otsustada, kas jätkata patsiendi ravi ise või suunata ta eriarstile. 

Sel juhul saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Eriarst vaatab küsimuse läbi ning kas annab perearstile nõu, mida patsiendiga edasi teha või kutsub patsiendi enda vastuvõtule, st eriarst võtab patsiendi perearstilt üle enda jälgimisele. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.

Eriarst annab perearstile tervise infosüsteemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Kui eriarst otsustab patsiendi vastuvõtule kutsuda, siis võetakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi kiireloomulisust, ühendust kuni kuue tööpäeva jooksul, mistõttu on oluline, et patsiendi antud telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel kättesaadav.

Arst teavitab alati patsienti digisaatekirja koostamisest ja tervise infosüsteemi saatmisest. Patsiendi palvel võib arst anda meeldetuletuseks kaasa ka kirjaliku meelespea.

Kirjalik meelespea ega digisaatekirja väljatrükk ei asenda digisaatekirja – eriarsti aja broneering tehakse ainult digisaatekirja alusel. Kui inimene pöördub aja broneerimiseks haigla poole paberile trükitud saatekirjaga, siis on haiglal kohustus alati kontrollida digisaatekirja olemasolu. Registratuuri töötajal ei ole õigust broneerida aega ilma digisaatekirjata.

Juhul, kui arstil ei õnnestu vastuvõtu ajal digisaatekirja koostada/tervise infosüsteemi saata, siis võib ta selle patsiendiga kokkuleppe korral koostada/tervise infosüsteemi saata ka hiljem, kuid tuleb arvestada, et patsiendil on võimalik aega broneerida vaid digisaatekirja alusel.

Patsiendile, kellel ei ole Eesti isikukoodi, väljastatakse pabersaatekiri.

Saatekiri peab olema tervise infosüsteemis enne aja broneerimist, seda kontrollitakse aja broneerimisel. Seda ei vormistata tagantjärele. Näiteks olukorras, kus eriarsti vastuvõtt juba käib või on ära toimunud, ei ole perearstil enam võimalik sellele vastuvõtule saatekirja väljastada. 

Digisaatekirjal on kehtivusaeg, mille jooksul on võimalik saatekirjaga vastuvõtuaega broneerida. Vastuvõtt võib toimuda ka pärast saatekirja kehtivusaja lõppu. Kui patsiendil on kehtiva digisaatekirja alusel aeg broneeritud, siis vastuvõtu päeval ei pea saatekiri enam kehtiv olema.

Digisaatekirjaga saab broneerida korraga ainult ühe aja. Tervise infosüsteem ei võimalda broneerida ühe saatekirja alusel aega mitme erineva arsti juurde. Kui patsient soovib panna uue aja sama saatekirja alusel, siis ta peab esmalt kehtiva broneeringu tühistama.

Juhul, kui patsient jätab vastuvõtule ilmumata või arst tühistab vastuvõtuaja, vabastatakse saatekiri broneeringust. Kui saatekirja kehtivusaeg pole veel läbi, saab patsient kasutada seda uue aja broneerimiseks.

Ravi lõppedes koostab eriarst alati ravi kokkuvõtte ehk epikriisi. Sinna märgib ta oma soovitused patsiendile ning vajadusel suunised teistele tervishoiutöötajatele.  

Epikriisis peab olema alati märgitud, kui eriarst jätab patsiendi enda jälgimisele või suunab tagasi perearsti jälgimisele. Perearst saab seda infot tervise infosüsteemi kaudu vajadusel kasutada.

Patsiendil on arsti koostatud epikriisi võimalik näha riiklikus patsiendiportaalis www.digilugu.ee

Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue  saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde.

Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde.

Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik on avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja. Saatekirja sel juhul  vormistama ei pea. Juhuks kui patsiendil on vaja vastuvõtuaega muuta, antakse talle selle tarvis kontaktnumber/ e-posti aadress vms.

Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik pole veel avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea sel juhul uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid võib olla kindel, et saab eriarsti väljastatud saatekirjaga järgmise eriarsti vastuvõtuaja broneerida. Seejuures tuleb arvestada ka võimalusega, et järgmisel korral ei saa täpselt sama eriarsti vastuvõtule.

Juhul, kui eriarstil ei ole tehnilistel põhjustel võimalik patsiendile tagasikutse saatekirja vormistada ja tervise infosüsteemi saata, korraldab ta patsiendi tagasikutsumise oma vastuvõtule muul moel, andes patsiendile sellekohase selgituse. Kindlasti peab eriarst sel juhul lisama tagasikutse kohta info patsiendi ravi kokkuvõttesse ehk epikriisi, mis edastatakse tervise infosüsteemi.

Kui patsiendile jääb segaseks, kas eriarst kutsus ta enda vastuvõtule tagasi või mitte, siis tuleks see eriarstilt enne vastuvõtu kabinetist lahkumist üle küsida.

Kui eriarst ei andnud uut vastuvõtu aega, ei väljastanud tagasikutse saatekirja ega teinud epikriisi tagasikutse kohta märget, siis on ta käesoleva terviseprobleemi osas patsiendiga ravisuhte lõpetanud ning edasiseks jälgimiseks või kaebuste süvenemise korral tuleb patsiendil pöörduda perearsti vastuvõtule.

Viimati uuendatud 04.07.2022