EMP ja Norra kontaktid

Sotsiaalkaitsesse ja kohalikku arengusse investeeritakse lähiaastail Eesti ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini koostööprogrammist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ 21,2 miljonit eurot lisaraha. Tegevused on pühendatud laste liikumisele, sotsiaalkaitsele, hariduse tugiteenustele, noortele õigusrikkujatele taastava õiguse lähenemise käivitamisele ning kultuuripärandi säilitamisele väikelinnades.

Programmioperaator (tervis, sooline võrdõiguslikkus ja -vägivald, perelepitus):

Ülar vaadumäe
Sotsiaalministeerium
nutika arengu toetamise osakond
tel. +372 626 9249
[email protected]

Haridus ja noorsootöö:

Tatjana Kiilo
Haridus- ja Teadusministeerium
analüüsiosakond
tel. +372 735 0575
[email protected]

Riskilapsed ja noored õigusrikkujad:

Kaire Tamm
Justiitsministeerium
kriminaalpoliitika osakond
tel. +372 6208209
[email protected]

Kultuuripärandi säilitamine: 

Liina Jänes
Kultuuriministeerium
kultuuriväärtuste osakond
tel. +372 628 2381
[email protected]

Programmi rakendusüksus:

Kelly Poopuu
Riigi Tugiteenuste Keskus
finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talitus
tel. +372 663 1911
[email protected]

Viimati uuendatud 07.06.2022