Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervishoid

Sotsiaalministeeriumi roll on kavandada tervishoiupoliitikat ja korraldada selle elluviimist.
 

Tervishoiusüsteemi ja selle arengut mõjutavad ühiskonnas toimuvad muutused. Elanikkond vananeb, kahaneb ja on liikuv. Terviseteadlikkuse, diagnostikavõimaluste ja üldise elatustaseme paranemise tõttu sagenevad pöördumised tervishoiuteenuse osutajate poole, samuti kasvavad elanike ootused. Kõrgemaid nõudmisi esitatakse nii tervishoiuteenuste kättesaadavusele, kvaliteedile ja ohutusele kui ka personalile, samas on rahalised ressursid alati piiratud.

Sotsiaalministeeriumi eesmärk koos valdkonna asutustega on tervishoiupoliitika kaudu tagada:

  • tervishoiuteenuste kättesaadavus, kvaliteet ja ohutus;
  • elanike teadlikkus tervishoiuteenustest ja rahulolu nendega.

 
 

Kontakt ministeeriumis

Tervisesüsteemi arendamise osakond tegeleb tervishoiupoliitika kavandamise, korraldamise ja selle elluviimisega ning koordineerib ministeeriumi valitsemisala tegevust tervishoiu valdkonnas.


Valdkonna asutused

  • Eesti Haigekassa eesmärk on katta kindlustatud isikute tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastada ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmist.

  • Ravimiamet kaitseb rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite järelevalve kaudu.

  • Terviseameti eesmärk on ellu viia tervist toetava ja parendava elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud tervisepoliitikat tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas ning teha tervisevaldkonnas riiklikku järelevalvet.

  • Tervise Arengu Instituut kogub, ühendab ja pakub usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti rahvastiku tervise kohta.

Viimati uuendatud: 8. september 2021