Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lapsed ja pered

Lapsed ja lastega pered vajavad riigilt ning kogu ühiskonnalt erilist tuge ja kaitset. See, mil määral panustatakse laste ja perede heaolusse, kajastub varem või hiljem rahvastiku tervises, hariduses, kuritegevuses, tööhõives ja majanduses.

Sotsiaalministeerium kavandab lastekaitse ja laste hoolekande poliitikat ning korraldab selle elluviimist. Eesmärk on tagada laste õigused ja heaolu ning väärtustada ja toetada laste kasvatamist. Töötame selle nimel, et laste vajadused oleks igakülgselt tagatud ja et nad saaksid kasvada hoolivas, arendavas ja turvalises kodus.

Selleks tegeleme vanemlike oskuste arendamise, lapse väärkohtlemise ennetamise ja abivajaduse tuvastamise ning erinevate tugiteenuste ja -toetuste kujundamisega.

Pöörame erilist tähelepanu haavatavatele sihtgruppidele, kelleks on väärkoheldud lapsed, perest eraldatud lapsed, puude vm erivajadustega ja käitumisprobleemidega lapsed.

Valdkonna asutused

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saab taotleda lastega peredele riiklikke toetusi ja teenuseid. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond pakub tuge lastega töötavatele spetsialistidele ning korraldab üle riigilist ennetus- ja koostööd erinevate valdkondade vahel.

Viimati uuendatud 29.05.2024