<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MMS ja DMSO faktileht

MMS ehk naatriumklorit ja DMSO ehk dimetüülsulfoksiid

Naatriumklorit (NaClO2) on tugev oksüdeerija, mis muundatakse happelistes tingimustes kloordioksiidiks. Tegemist on tööstuses ja desinfitseerimisvahendina kasutatava ainega, mille suukaudne tarvitamine on ohtlik ja võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi.

MMS-i müüakse või soovitatakse kasutada koos DMSO-ga. Dimetüülsulfoksiid (C2H6OS) on ravimi toimeaine, mis on kasutusel paikse toimega valu leevendavates vahendites. USA-s kasutatakse DMSO lahust  kroonilise põiepõletiku raviks (põide manustatava lahusena).  Ei ole teada, et see aine raviks muid haigusi. Dimetüülsulfoksiidi võib nahale manustatult tekitada sügelust, punetust ning põhjustada allergilisi reaktsioone. Sagedasema kõrvaltoimena mainitakse küüslaugu lõhnale sarnast hingeõhku ja naha lõhna (sõltumata manustamise viisist). Suukaudsel manustamisel võivad tekkida iiveldus, oksendamine, seedetrakti häired, peavalu, uimasus, nägemishäired, hingamisraskus.

MMS-i puhul ei ole tegemist ravimiga

Tartu Ülikooli farmaatsia instituut pöörab tähelepanu sellele, et MMS-i näol pole tegemist imeravimiga, vaid organismile ohtliku mürgise ühendiga, mille üheks raskeimaks mürgitusnähuks on neerupuudulikkus [2].

MMS-i osas puudub teaduslik tõendusmaterjal

Teaduslikke andmeid, mis kinnitaks, et MMS ravib haiguseid, ei ole, ning see ei ole mõeldud haiguste ennetamiseks ja raviks.

Terviseameti mürgistusteabekeskus on välja toonud, et aine toime kohta inimese tervisele puuduvad igasugused teaduslikud uuringud ja seetõttu teevad selle tarvitajad inimkatseid [3].

Arstide Liit on seisukohal, et alternatiivmeditsiini valdkonda kuulub tänapäeval täiendavaid ja tunnustatud ravimeetodeid, näiteks nõelravi, valgusteraapia jt, mis on tõenduspõhised ega kahjusta sihipärasel kasutamisel inimorganismi. Ohtlike ainete manustamine ei ole alternatiivmeditsiin. Kahtlemata on lapsed kõige rohkem ohustatud, kuid soovitame täiskasvanutel hoida ka oma tervist ja suhtuda kriitiliselt tänapäeva infouputuses rohkesti leiduvasse teabesse kõikvõimalikest imerohtudest, mille levitajatel on tihti selgelt kasumlikud eesmärgid [4 (PDF)].

Eesti Perearstide Selts on vastu igasugusele ravitegevusele, mis ei ole teadusuuringutes tõendatud ning annab tervisele ohtlikke soovitusi. Arstieetika järgi peab arst praktiseerima tõenduspõhiseid raviviise – lähtuma oma tegevuses ja soovituste andmisel tõenduspõhisest meditsiinist, mis tugineb teadusuuringutel [5].

MMS-i levitamine ja ravimiks kasutamine on karistatav

MMSi näol ei ole tegemist ravimiga ega ka muu meditsiinilise vahendiga, sisuliselt pesuvalgendiga. Mürgise ühendi levitamine, ainele raviomaduste omistades inimeste petmine ja selle arvelt raha teenimine on karistatav tegevus.

Ükski inimene ei tohiks kasutada ravimina aineid, mis ei ole ravimina registreeritud. Terviseküsimustes peab kindlasti nõu pidama oma perearsti ja -õega, mitte otsima infot internetifoorumitest.

MMS-i lapsele ravi eesmärgil andmine on keelatud

Lapsele teadliku ja tahtliku, aga ka ettevaatamatusest tervisekahjustuste tekitamist loetakse lapse väärkohtlemiseks, mille eest on võimalik võtta vanemad või lapse hooldajad vastutusele. Kuna MMS seab ohtu lapse tervise, tuleb selle kasutamine lõpetada. Lapse tervis on kõige olulisem ning vajadusel peab ta saama määratud ravi.

Kui saadakse teada ohtliku aine manustamisest lapsele, tuleks sellest teavitada politseid või lastekaitsetöötajat. Lastega seotud infot saab anonüümselt anda ka tasuta lasteabi telefonil 116 111 (Skype: Lasteabi_116111).

Kuidas käituda kui on MMS-i mürgistuse kahtlus

Mürgistuste kahtluse või mürgistuste korral on võimalik infot ja nõu küsida Terviseameti mürgitusinfoliinilt 16 662, kuhu helistamine on anonüümne, kõnedele vastatakse ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel.

Viimati uuendatud 04.07.2022