<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Papageno preemia: ajakirjandus hoiab elu

Sotsiaalministeerium (SOM) ja eesti noorte ajakirjanike selts (ENAS) annavad välja parimale 2023. aastal ilmunud suitsiidiennetust toetava artikli, raadiosaate või televisiooniklipi autorile Papageno preemia. Preemia andmisega soovivad ENAS ja SOM aidata kaasa Papageno efekti suurendamisele ühiskonnas.

Mis on Papageno efekt?

Mozarti ooperis "Võluflööt" kaalub suitsiidi peategelane Papageno, kes kardab, et on kaotanud oma armastatu. Kuid enne, kui Papageno jõuab oma kavatsuse teoks teha, ilmuvad tema juurde kolm vaimu, meenutavad talle tema maagilist kellamängu ja aitavad tal seeläbi oma armastatu Papagena taas leida. Need kolm vaimu näitavad talle, et vaimse ja emotsionaalse kannatusega toimetulekuks on ka teisi võimalusi peale endalt elu võtmise.

Võluflöödi ooperi peakangelase loost inspireerituna on Papageno järgi nimetatud ka oluline tendents suitsiidiennetuse valdkonnas. Nimelt on uuringud leidnud, et endalt elu võtmise asemel kriisist väljatulekuks mõne muu positiivse lahenduse leidnud inimeste lugude kajastamine omab positiivset mõju ka teistele, sarnaselt raskesse olukorda sattunud inimestele. Sellised lood annavad lootust ja tõestavad, et ükskõik, kui raske ka parasjagu ei ole - alati on olemas väljapääs. Seda nimetataksegi Papageno efektiks.

Teisalt võib enesetappude kajastamisel olla äärmiselt valulik mõju, kui seda teha vastutustundetult. See on toonud maailmas kaasa käitumise jäljendamist. Seetõttu on äärmiselt oluline lähtuda Papageno efektist, et harida ühiskonda enesetappude ennetamisest, pakkuda mustas augus olevatele inimestele lootust, vähendada stigmat ning mis kõige olulisem: hoida enda ja lähedaste elu.

Papageno preemia

Sõnadel ja lugudel on võim. Õige sõna õigel hetkel võib anda palju lootust, leevendada kurbust ja näidata, et keegi ei ole üksi. Just seetõttu usuvad SOM ja ENAS, et ajakirjandusel on väga oluline roll, et läbi Papageno efekti aidata hoida inimese elu.

Kandideeri Papageno preemiale ja hoia elu läbi ajakirjanduse!

Kõik Eesti ajakirjanikud on oodatud esitama suitsiiditeemasid kajastanud töid, mis on ilmunud 2023 aastal ja mõjutanud inimesi läbi Papageno efekti.

Osale ise või nomineeri Papageno efekti avaldanud ajakirjaniku lugu! Esitada on võimalik 2023. aastal ilmunud töid.

Lugusid hindab valdkonna ekspertidest, ajakirjanikest ja suitsiidiga lähedalt kokku puutunud inimestest koosnev komisjon. Parima loo autorile on ette nähtud ka 1000 EUR preemia, mille võitja kuulutavad SOM ja ENAS avalikult välja suitsiidiennetuse päeval - 10. septembril 2024.

Esimest korda andsid Sotsiaalministeeriumi ja Eesti noorte ajakirjanike selts Papageno nimelise auhinna välja 2023. aastal. Preemia pälvinud lood leiad siit.

Papageno preemia hindamiskriteeriumid

 1. Loo peamine teema on suitsiidsus ja suitsiidsete kriisidega toimetulek.
 2. Kirjeldatakse konstruktiivset lähenemist kriisiga toimetulekuks (nt mainitakse suitsiidile alternatiivseid positiivseid viise kriisi ületamiseks, keskendutakse inspireerivatele eeskujudele, kes on suitsiidsest kriisist välja tulnud).
 3. Suitsiidi või suitsiidikatset ei põhjendata lihtsustatud põhjuste või ühe teguri abil. Räägitakse olukorrast, kus suitsiidse käitumise taga on mitmete tegurite koosmõju.
 4. Loos ei kirjeldata sõnaliselt ega visuaalselt suitsiidi või suitsiidikatse üksikasju (isik, kasutatud meetod või asukoht).
 5. Välditud on suitsiidsuse romantiseerimist või kangelaslikkuse esiletõstmist (nt "enesetapp armastuse pärast" või "kangelaslik lahkumine" jms), kõmulist kajastust või pealkirja, kajastust esiuudisena.
 6. Kirjeldatakse suitsiidi või suitsiidikatse kriisi mitmekihilist olemust, mainitakse võimalikke individuaalseid või ühiskondlikke probleemtegureid. Antakse teaduspõhiseid soovitusi ja näidatakse suitsiidile alternatiivseid viise kriisist ülesaamiseks ning professionaalseid abiteenuseid, mida Eestis pakutakse.
 7. Lugu ei käsitleta varjatud reklaamina (sealhulgas ka mitte konkreetsele teraapiameetodile, ravimile jms).

Soovitatavad lisakriteeriumid

 1. Lugu põhineb põhjalikul uurimistööl, kus on kasutatud mitut sõltumatut allikat. On tehtud ristkontroll ja vaadeldud vähemalt kahte erinevat vaatenurka samal teemal.
 2. Loos kasutatakse ladusat ja kaasahaaravat jutustusviisi, sõnakasutus on stigmavaba ja tundlik, arvestab suitsiidi kogenud lähedaste raskustega ning püüab vältida korduvate traumade tekitamist.
 3. Küsitud on kommentaare ekspertidelt (nt suitsidoloog, kogemusekspert).

Papageno preemia on sotsiaalministeeriumi ja eesti noorte ajakirjanike seltsi ühine algatus, mille eesmärk on tunnustada silmapaistvaid ajakirjanikke, kes on oma tööga toetanud Papageno efekti levimust Eesti meediamaastikul.

Kuidas luua Papageno efekti ajakirjanduse kaudu?

Suitsiidi ennetamine on äärmiselt oluline. Kui lugu puudutab suitsiidi temaatikat või vaimset tervist, siis on eriti oluline järgida suitsiidide kajastamise hea tava.

Halb tava: Hea tava:

Kirjeldada või kujutada suitsiidi meetodit ja asukohta.

Kirjeldada surma suitsiidina, detaile lisamata; hoida teave asukoha kohta üldisena.

Jagada hüvastijätukirja sisu.

Jagada, et leiti hüvastijätukiri, ilma täiendavate üksikasjadeta.

Kirjeldada intiimseid üksikasju surnud isiku kohta.

Hoida teave inimese kohta üldisena.

Esitada suitsiidi kui levinud või vastuvõetavat vastust raskustele.

Kirjeldada, kuidas toimetulekuoskused, toetus ja ravi aitavad paljusid inimesi, kes on mõelnud suitsiidile.

Ülelihtsustada või spekuleerida suitsiidi põhjuse üle.

Kirjeldada hoiatusmärke ja riskitegureid, sealhulgas vaimse tervise haiguseid, mis annavad suitsiidile konteksti.

Pealkirjas ega loos tekitada suitsiidi üksikasjade ümber kõmu.

Kajastada surma läbi faktide ja keelekasutuse, mis austab leinavat perekonda.

Muuta suitsiidi glamuurikaks või seostada seda romantilise žestiga.

Pakkuda konteksti ja fakte, et lükata ümber arusaam nagu suitsiid oleks olnud seotud kangelaslikkuse, au või lojaalsusega kellegi suhtes.

Liialdada suitsiidide probleemist rääkides, kasutades sõnu nagu "epideemia" või "kiire tõus".

Uurida parimat kättesaadavat teavet ja kasutada sõnu nagu "kasv" või "tõus".

Suitsiidimõtetega saab abi:

 • Lasteabi: 116111 (24h)
 • Ohvriabi kriisitelefon 116006 (24h)
 • Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon: 116123 (10-24h)

—–

 • Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 550 (24h)
 • Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h)
 • Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h)
 • Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h)
 • Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h)
 • Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h)

—–

 • Kiirabi: 112 (24h)

Meediale antakse preemiaid enesetapu vastutustundliku kajastamise eest näiteks Austraalias, Belgias, Taanis, Austrias ja Horvaatias. Nende riikide kogemused näitavad, et enesetappude vastutustundlikku kajastamist tunnustavad meediapreemiad on äärmiselt väärtuslikud. Papageno preemiat plaanivad ka Island, Tšehhi ja Ungari.