Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Riigikogu poolt vastu võetud 2024. aasta riigieelarve seadusega kiideti heaks ka 2024-2027. aasta riigi eelarvestrateegia, kus lepiti kokku vanaduspensioniealiste tulumaksuvabastuse määr 776 eurot. Sellest tulenevalt saatis sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo täna kooskõlastusringile eelnõu, millega muudetakse tulevast aastast vanaduspensioniikka jõudnud inimeste tulumaksuvaba piirmäära. 2025. aastast hakkab kehtima ka ühetaoline maksuvaba tulu 700 eurot kuus kõikidele tööealistele inimestele.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et vanaduspensioniikka jõudnud inimese maksuvaba tulu püsib jätkuvalt kõrgem kui üldine maksuvaba tulu.

 „Kui 2018. aastal läbi viidud tulumaksureform pani töötavad pensionärid varasemaga võrreldes halvemasse positsiooni, sest palgatulu teenimine lisaks pensionile tõi kaasa maksuvaba tulu vähenemise, siis alates tulevast aastast kehtib Eestis tulumaksusüsteem, mis sissetulekutest enam ei sõltu ja on kõigile ühetaoline,” sõnas minister.

1. aprillist tõuseb iga-aastase indekseerimise järel pension 10,6 protsenti ehk 774 euroni kuus. Pensionide indekseerimine jätkub ka järgmistel aastatel. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab keskmine pension 2025. aastal 826 euroni. Tulumaksuvaba määraga peaks 2025. aastal prognoositavalt keskmiselt pensionilt tasuma tulumaksu 11 eurot kuus. 

Pensionide ja palga suhe on aastast aastasse muutuv. 2021. aastal, kui keskmine pension muudeti tulumaksuvabaks, moodustas keskmine pension ca 43% keskmisest palgast. 2024. aastal on see suhe ca 49%. Keskmine pension on oluliselt tõusnud tänu indekseerimisele ja erakorralistele pensionitõusudele. 2023. aastal toimus viimase 15 aasta suurim pensionitõus, mis oli koos erakorralise pensionitõusuga 17,6%. 

Edaspidi saab pensioniealiste maksuvaba tulu tõsta samadel alustel kui üldist maksuvaba tulu, võttes seejuures arvesse riigieelarvelisi võimalusi ja üldist maksu- ning majanduskeskkonda.

2024. aasta 1. aprilli seisuga saab vähemalt keskmist pensionit ca 156 000 inimest, ehk 49% kõigist pensionäridest.

Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule, Eesti Töötukassale, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Eesti Maksumaksjate Liidule, Eesti Tööandjate Keskliidule, Maksu- ja Tolliametile, Pensionikeskusele ja Sotsiaalkindlustusametile.

Auris Aleksandrov

Meedianõunik