Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Avaneb toetusmeede kohalikele omavalitsustele pereteenuste loomiseks ja arendamiseks

10.07.2023 | 13:28

Tänavu neljandas kvartalis avaneb sotsiaalministeeriumi toetusmeede, millega luuakse ja arendatakse kohalikes omavalitsustes ennetus- ja peretöökeskusi ning suurendatakse omavalitsustes perede paremaks toimetulekuks pakutavate pereteenuste arvu ja kättesaadavust. Meetme maht on 1,6 miljonit eurot.

Avatud meetmest toetatakse kogukondlike ennetus- ja peretöökeskuste loomist ning peredele mõeldud teenuste arendamist kohalikul tasandil. Pereteenused on enne ja pärast lapse sündi peredele mõeldud teenused, mis toetavad lapse heaolu ja pere toimetulekut nagu näiteks vanemlust, paarisuhteid ja tervise edendamist.

Lapse Heaolu Arengukeskuse SA on eesmärgi täitmiseks välja töötanud ja piloteerinud ennetus- ja peretöökeskuse tegevusmudeli „Perepesa“ (edaspidi Perepesa), et pakkuda süsteemset lahendust, kuidas toetada kohalikke omavalitsusi lastele ja peredele suunatud teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisel ning peredega tehtava ennetustöö tulemuslikkuse tõstmisel.

Perepesa on kohalikus omavalitsuses tegutsev kogukondlik keskus, kus toetatakse laste ja perede heaolu läbi süsteemse ning järjepideva ennetustegevuse kodukoha läheduses. Perepesad on ennetus- ja peretöökeskused, mille sihtrühmaks on pered lapseootusest kuni kooliminekueani. Keskus koondab vajalikku teavet ning tõenduspõhiseid teenuseid ja programme, kus pered saaksid õigeaegset ja asjatundlikku abi laste kasvatamisel, vanemaks ja partneriks olemisel ning lapse abivajadusega tegelemisel. Tegevustega soovitakse jõuda olukorrani, kus väikelastega peredele vajalik info ja teenused on kättesaadavad kodulähedal.

Head vanemlikud oskused ja rahulolu pakkuv paarisuhe on loomulik vajadus pereks kasvamisel ning pered peavad tavapäraseks osaleda keskuses pakutavatel teenustel. Lapsevanemad on võimestatud ja toetatud lapse kasvatamisel ja arendamisel, mis maandab vanemlikku stressi ning loob lapsele turvalise kasvukeskkonna.

Kohalikele omavalitsustele toimub kaks taotlemise vooru, esimene 2023. aasta IV kvartalis ja teine 2024 aastal. Toetuse kogueelarve on kokku 1,6 miljonit eurot. Meetme tingimustega saab tutvuda Euroopa Sotsiaalfond 2021-2027 tegevuste lehel, klikkides siin.

Lisainfo: Gerli Lehe, 5913 6501, [email protected]

Neeme Raidvere