Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Galerii ja video: Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis sõlmiti konsensuslepe õdede koolitusmahtude suurendamiseks

18.02.2022 | 14:03

Täna, 18. veebruaril allkirjastati Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õdede ja tervishoiutöötajate erialaliitude, tervishoiu kõrgkoolide, praktikabaaside ja ministeeriumite laiapõhjaline konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide koolitusmahtude suurendamiseks ja praktika kvaliteedi tõstmiseks. Konsensuslepe aastateks 2022-2026 seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu 700 üliõpilaseni aastas.
    • Jaga

Täna, 18. veebruaril allkirjastati Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õdede ja tervishoiutöötajate erialaliitude, tervishoiu kõrgkoolide, praktikabaaside ja ministeeriumite laiapõhjaline konsensuslepe õdede ja teiste tervishoiuspetsialistide koolitusmahtude suurendamiseks ja praktika kvaliteedi tõstmiseks. Konsensuslepe aastateks 2022-2026 seab eesmärgiks suurendada õdede põhiõppesse vastuvõttu 700 üliõpilaseni aastas.

Konsensusleppega võtavad osapooled endale kohustuse rakenduskõrghariduses õdede põhiõppe ja teiste prioriteetsete erialade – farmatseutide, tegevusterapeutide, bioanalüütikute, radioloogiatehnikute ja füsioterapeutide õppekohtade arvu suurendamiseks, tulevastele tervishoiutöötajatele praktikakohtade ja juhendajate kindlustamiseks ning praktika kvaliteedi tõstmiseks.

Leppega tagab haridus- ja teadusministeerium õppekohtade rahastamise kokkulepitud mahus. Vastuvõtu taseme suurendamiseks 700 üliõpilaseni aastas esitavad haridus- ja teadusministeerium ning sotsiaalministeerium riigi eelarvestrateegia koostamisel lisaraha taotluse kokku ca 15,1 miljoni euro ulatuses.

Lisaks kutsub sotsiaalministeerium kokku tervishoiu kutsealade koolituskomisjoni, mis vaatab rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe koolitusmahud iga-aastaselt üle. Aastatel 2022–2023 rahastab sotsiaalministeerium õdede põhiõppe tööpraktika juhendamist läbi Euroopa Liidu kriisirahastu REACT-EU toetusmeetme ning praktikabaasid tagavad üliõpilastele õppepraktika kohad ja juhendajad vastavalt õppekohtade arvule. Haridus- ja teadusministeerium ning sotsiaalministeerium analüüsivad koos partneritega erinevaid praktika rahastamise võimalusi, et rakendada alates 2024. aastast praktika kvaliteeti tõstev ning juhendajaid ja õppureid motiveeriv praktika rahastuse süsteem. 

Leppe allkirjastasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden, Eesti Haiglate Liidu juht dr Urmas Sule, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Elle-Mall Sadrak, Eesti Kiirabi Liidu juhatuse esimees dr Lilian Lääts, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juhatuse liige dr Kadi Lambot, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president Ulvi Tasane, Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus, haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

 

Eva Lehtla

meediasuhete nõunik