Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hiinast reisimisel rakendatakse lennueelset COVID-19 testimist, Eesti keskendub viirusproovide sekveneerimisele ja vaktsineerimisele

05.01.2023 | 12:34

Euroopa Liidu kriisikoordinatsiooni töörühma IPCR (Integrated Political Crisis Response mechanism) eile toimunud nõupidamisel otsustasid liikmesriigid soovitada Hiinast saabuvate reisijate lennueelset testimist COVID-19 suhtes. Sarnaselt Euroopaga keskendub Eesti seirele ja viirustüvede sekveneerimisele, et varakult tabada ohtlikke uusi alamtüvesid. Siseriikliku tervishoiu ülekoormamise vältimiseks on endiselt asjakohane vaktsineerimine nii gripi kui COVID-19 vastu.

Eile võttis Euroopa Liidu kriisikoordinatsiooni töörühm vastu ennetavad sammud, arvestades Hiina COVID-19 alaste reisipiirangute leevendamist 8. jaanuarist 2023. a. Seda tehti, sest Hiina epidemioloogilise- ja tervishoiusüsteemi olukorra kohta pole piisavalt ja usaldusväärset infot.

Liikmesriikide poolt vastu võetud ühised järeldused ja soovitused on järgmised:

  • Nii Hiinast kui Hiinasse reisimisel on soovituslik kõigil reisijatel kanda meditsiinilist või FFP2/N95/KN95-tüüpi maski.
  • Hiinaga seotud rahvusvaheliste lendude teenindavale personalile ja reisijatele antakse täiendavad soovitused seoses isikliku hügieeniga ja terviseohutusega.
  • Tungivalt julgustatakse kehtestama kõigile Hiinast liikmesriikidesse suunduvate reisijatele nõue esitada lennueelne negatiivne COVID-19 testitulemus. Test peaks olema tehtud mitte varem kui 48h enne Hiinast lahkumist.
  • Neid meetmeid toetab seire ja viirustüvede sekveneerimine liikmesriikides. Hiinast saabuvaid reisijaid võib hakata pisteliselt testima COVID-19 suhtes. Positiivseks osutunud proovid sekveneeritakse viirustüve määratlemiseks. Reovee seiret ja sekveneerimist soovitatakse teha nii Hiinast saabuvate lennukite reoveest kui ka rahvusvahelistes lennujaamades.

Terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp kommenteeris, et Eesti poolelt koordineerib ja teostab seiret ning viirustüvede sekveneerimist terviseamet. Terviseamet koostöös Tartu Ülikooliga alustab sellest nädalast sekveneerimist reoveest. Selle nädala tulemused selguvad uuel nädalal. „Liikmesriigid olid ühel meelel, et riskirühmad, eriti 60+ vanused, peaksid kindlasti ära tegema tõhustusdoosid. Soovitan seda kõigile, kellel viimasest vaktsineerimisest või läbipõdemisest on möödas rohkem kui 6 kuud. Samuti peaks eriti riskirühmad laskma end vaktsineerida gripi vastu,“ pani dr Alasepp eestimaalastele südamele.

Euroopa on õppinud varasemate kriiside toel kiirelt tegutsema. Eile langetatud otsus tugineb Euroopa Komisjoni soovitustel ja liikmesriike hõlmava Euroopa tervise ohutuskomitee ettepanekutel. Sõnastus on teadlikult paindlik, kuna neid nõudeid peab rakendama iga liikmesriik oma siseriikliku õiguse alusel vastavalt riigipõhistele erisustele.

Käesoleva aasta jaanuari keskpaigas hindavad Euroopa Liidu liikmesriigid olukorda ja vaatavad kehtestatud meetmed uuesti läbi.

Neeme Raidvere

kommunikatsiooniosakond