Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Keskmine pension tõuseb 774 euroni

19.02.2024 | 16:34

Sotsiaalministeerium saatis täna kooskõlastamiseks eelnõu, mille kohaselt tõuseb keskmine vanaduspension tänavu 1. aprillil 700 eurolt 774 euroni. Riikliku pensioni indeksi väärtuseks kinnitatakse 1,106, seega suurenevad pensionid ja töövõimetoetuse päevamäär keskmiselt 10,6%.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul oli eelmise aasta pensionitõus viimase 15 aasta suurim ning ka seekordne indekseerimisjärgne keskmise pensioni tõus 700 eurolt 774 eurole toetab meie vanemaealisi muutuvate oludega hakkamasaamisel. “Indekseerimisel suureneb ka pensioni baasosa, mille tulemusel paraneb väikese pensioni saajate toimetulek, kelle soovime edaspidi ühtlasi laiemalt fookusesse võtta.”

Rahvapensioni suurus on pärast indekseerimist 372,05 eurot. Pensioni baasosa suuruseks saab 354,98 eurot ja aastahindeks 9,512 eurot. 2024. aasta indeksi järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist. Pensionide indekseerimine maksab riigile tänavu 212 327 000 eurot. Pensione indekseeritakse 325 000 pensionäril. 

Pensionite tasakaalus hoidmiseks palkade ja hindade muutusega arvutatakse pensionid igal kevadel ümber. Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid. Oma uut pensioni suurust saab inimene alates 1. aprillist vaadata riigiportaalist eesti.ee. Lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse telefonil 612 1360.

Vanaduspension koosneb baasosast, staažiosast (mille suurus võrdub pensioniõigusliku staaži aastate arvu ja aastahinde korrutisega) ja kindlustusosast (mille suurus võrdub kindlustusosakute summa ja aastahinde korrutisega) ning ühendosast, mille suurus võrdub poole kindlustusosakute ja poole solidaarosakute summa ning aastahinde korrutisega.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on see 20,57 eurot ning puuduva töövõime korral on toetuse suuruseks keskmiselt 617,15 eurot kuus. Osalise töövõime korral arvestatakse töövõimetoetust 57% päevamäärast ning keskmiseks töövõimetoetuse suuruseks osalise töövõime korral on keskmiselt 351,77 eurot. Töövõimetoetuste indekseerimine maksab riigile ca 36 183  773 eurot ja indekseeritakse ligikaudu 91 358 vähenenud töövõimega inimese töövõimetoetust. Töövõimetoetuse suuruse arvutab töötukassa iga kalendrikuu kohta.

Samuti kasutatakse indeksit kahjuhüvitise indekseerimiseks tööõnnetuse ja kutsehaiguste korral.

Eelnõu saadeti kooskõlastamiseks rahandusministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ja arvamuse avaldamiseks Eesti Töötukassale ning Sotsiaalkindlustusametile. Eelnõu kooskõlastamise tähtajaks on 26. veebruar 2024.

Tutvu ka seaduseelnõu tekstiga eelnõude infosüsteemis.

Auris Aleksandrov

Kommunikatsioonispetsialist