<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konverentsil keskendutakse vaimse tervise abi ja psühhosotsiaalse toe pakkumisele kriisides

01.06.2023 | 07:57

Sotsiaalministeerium korraldab täna ja homme, 1. ja 2. juunil Tallinnas rahvusvahelise vaimse tervise konverentsi, kus keskendutakse vaimse tervise abi ja psühhosotsiaalse toe pakkumisele kriisides.

Konverentsil on kõne all rahvusvaheliselt tunnustatud valdkonnaülene vaimse tervise sekkumiste süsteem MHPSS (mental health and psychological support) ja selle vajalikkus kriisiolukordades, olgu selleks epideemia, sõjaolukord, massiline sisseränne või looduskatastroofid. Kriisis või hädaolukorras MHPSS toe pakkumine hõlmab lisaks tervishoiuteenuste või vaimse tervise raviteenuste korraldamisele ka valdkonnaülest koostööd. Hädaolukorras kannatada saanud inimeste abi korraldamisse panustavad lisaks tervishoiule ka haridus-, sotsiaal-, sisejulgeoleku, kaitse- ja teised valdkonnad.

„Viimased kolm aastat on pannud proovile nii meie kõigi vaimse tervise kui ka teenused, mida vaimse tervise toetamiseks pakume. Et suudaksime inimeste heaolu kaitsta, vaimse tervise probleeme ennetada ja juba välja kujunenud murega inimesi toetada, on vaja neist kogemustest kiiresti õppida,“ ütles terviseminister Riina Sikkut. „Ilmselt ootab järgmine kriis juba ukse taga ning inimesed peavad saama neile vajalikku abi võimalikult ruttu.“

„Venemaa agressiooni tõttu puhkenud põgenikekriisi alguspäevil korraldati Eestis kiirelt mitmeid lahendusi, mis võimaldasid sõjapõgenikel saada psühhosotsiaalset tuge. Samuti koolitati erinevaid spetsialiste sõjatraumasid kogenud inimestega töötamiseks,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Valdkonnaülese vaimse tervise sekkumiste süsteemi juurutamisega saame tulevastes  (humanitaar)kriisides pakkuda vaimse tervise tuge abivajajatele veelgi kiiremalt ja süsteemsemalt, kasutades olemasolevaid ressursse, mida saavad pakkuda organisatsioonid väga erinevatelt tasanditelt.“

MHPSS raamistiku juurutamine Eestis on oluline samm selles suunas, et meie ühiskonnas oleksid kriiside ajal tagatud piisavad abivõimalused ja tugi vaimse tervise säilitamiseks ja taastamiseks. Oluline on kasvatada teadlikkust MHPSS suunistest ning koolitada spetsialiste, kes oskaksid adekvaatselt reageerida ja pakkuda kriisiolukordades tuge. 

Konverents toimub 1. ja 2. juunil Tallink Spa & Conference hotellis Tallinnas. Konverentsi avavad Eesti Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis ning terviseminister Riina Sikkut. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb paneeldiskussioonis, kus jagatakse pagulasi vastuvõtvate riikide kogemusi vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe korraldamisel. Oma teadmisi ja kogemusi vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe pakkumisest kriisiolukordades jagavad rahvusvahelised eksperdid Maailma Terviseorganisatsioonist, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsioonist ja ÜRO Pagulasametist.

Konverentsi korraldab sotsiaalministeerium koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO Pagulasametiga. 1. juuni konverentsipäeva on võimalik jälgida otseülekandena Sotsiaalministeeriumi Facebooki lehe vahendusel. 

Lisainfo: Konverents "Vaimse tervise ja psühhosotsiaalne tugi kriisides" | Sotsiaalministeerium (sm.ee)

Irina Kuzina

Meediasuhete nõunik