Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Logopeedide, füsioterapeutide ja psühholoogide abi muutub kättesaadavamaks

24.09.2022 | 07:29

Riigikogu kiitis lõppeval nädalal heaks seadusemuudatused, mis loovad eeldused tervishoiu esmatasandil pakutava logopeedilise, füsioterapeutilise ja psühholoogilise abi kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks. Alates 2023. aasta 1. oktoobrist on  füsioterapeutidel, logopeedidel ja kliinilistel psühholoogidel õigus hakata osutama tervishoiuteenuseid iseseisvate tervishoiuteenuse osutajatena.

„Loodame, et tehtud muudatus aitab edaspidi leevendada teravat spetsialistide puudust, lühendada ravijärjekordi ja tuua vajaliku abi inimestele lähemale,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Logopeedid, füsioterapeudid ja kliinilised psühholoogid on tervishoiu erialaspetsialistidena juba aastaid oodanud sarnaseid õigusi teiste tervishoiutöötajatega, sh oma kvalifikatsiooni täpsemat määratlemist. Tervishoiutöötajatega võrdsustamine annab neile kiire ligipääsu patsiendi haigusloole ja võimaluse osaleda patsiendi raviprotsessis iseseisvate spetsialistidena.“

Seadusemuudatused võimaldavad haigekassal alates tuleva aasta oktoobrist sõlmida füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi rahastamiseks otselepinguid teenuse pakkujatega. Inimestel tekib seeläbi perearsti saatekirja olemasolul võimalus pöörduda endale sobiva haigekassaga lepingus oleva praksise poole ning ravi eest tasub haigekassa.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tõstis esile, et muudatused loovad aluse vaimse tervise abi kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemiseks. „Vaimse tervise süsteemi terviklik väljaarendamine ja mitmete kitsaskohtade kõrvaldamine seisab veel ees, selle muudatusega saab järgmistel aastatel tõsta esmatasandit psühhoteraapiaga toetavate praksiste arvu. Muudatuste positiivne mõju jõuab abivajajateni aegamisi, kuid mitu olulist ajalooliselt kujunenud probleemkohta saab nüüd likvideeritud," lisas minister Signe Riisalo.

Füsioterapeudid, logopeedid ja kliinilised psühholoogid on edaspidi võrdsustatud tervishoiutöötajaga, kui nad osutavad ravi. Seega on nende õigused ja kohustused samaväärsed teiste tervishoiutöötajatega. Näiteks saavad nad õiguse hakata edastama raviandmeid tervise infosüsteemi.

Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamiseks tohivad alates 2024. aasta 1. juulist osutada ravi üksnes tegevusloaga teenuseosutajad. Seega tohivad näiteks arsti diagnoositud psüühika- ja käitumishäirega inimesele osutada üld- ja eriarstiabi asutuste kõrval ravi eesmärgil psühhoteraapiat vaid psühholoogilise ravi iseseisvad osutajad, kellel on selleks vastav tegevusluba. Täpsed tegevusloa nõuded räägitakse kutsealaühenduste ja sidusrühmade esindajatega läbi järgneva poolaasta jooksul.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)