Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Peterson kohtub tervishoiu tööturu osapooltega

17.01.2023 | 07:44

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni kutsel kogunevad täna sotsiaalministeeriumis tervishoiu tööturu osapooled. Kolmepoolsel kohtumisel tervishoiu tööandjate ja -võtjate esindajatega on kõne all tervishoiu rahastamine ja arengusuunad ning järgmiseks kaheks aastaks sõlmitav kollektiivleping.
    • Jaga

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni kutsel kogunevad täna sotsiaalministeeriumis tervishoiu tööturu osapooled. Kolmepoolsel kohtumisel tervishoiu tööandjate ja -võtjate esindajatega on kõne all tervishoiu rahastamine ja arengusuunad ning järgmiseks kaheks aastaks sõlmitav kollektiivleping.

„Tahan panna idanema seemne regulaarsete kolmepoolsete kohtumistega, kus vastastikune infovahetus aitab paremini mõista sektori aktuaalseid kitsaskohti, toob värskendust ministeeriumi tööplaanidesse ja annab mõistmist otsuste tagamaadest,” ütles minister Peep Peterson. „Seekordsel kohtumisel on päevakorras tervishoiu rahastamise tulevik ja tervishoiuvõrgu arengusuunad, e-tervise valdkonna edasised plaanid ning tervishoiu kollektiivleping.“

Kohtumisele on kutsutud tervishoiu ametiühingute Eesti Arstide Liidu, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ning tööandjatena Eesti Haiglate Liidu esindajad.

Tervishoiu kolmepoolne kohtumine on minister Peep Petersoni algatatud kolmepoolsete kohtumiste formaat, kus sotsiaalministeeriumi ning tervishoiu tööturu osapoolte esindajad saavad regulaarselt arutada aktuaalseid tervishoiu tööturu küsimusi. Tervishoiu tööturu osapooled kohtuvad minister Petersoni algatusel teist korda, esimene kohtumine toimus 14. detsembril.

 Kolmepoolsele kohtumisele järgneb riikliku lepitaja osalusel tervishoiu tööturu osapoolte lepituskoosolek, kus soovitakse jõuda kokkuleppele tervishoiu kollektiivleppe sõlmimiseks järgmiseks kaheks aastaks.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)