Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Peterson külastab Hiiumaa haiglat ja perearste

12.01.2023 | 06:29

 Tervise- ja tööminister Peep Peterson on täna visiidil Hiiumaal, kus külastab Kärdla perearstikeskust ja Hiiumaa haiglat. Samuti on kavas kohtumine hooldusreformi teemal Kõrgessaare päevakeskuses.
    • Jaga

 „Tervishoiu rahastamine peab tagama, et kvaliteetne ja kodulähedane arstiabi oleks kättesaadav igale Eesti inimesele kõikjal Eestis, ka saartel. Hiiumaa haigla uudne rahastusmudel on andnud kindluse haigla tööle ja võimaldanud keskenduda inimeste ravile. See on eeskujuks ka teistele väikehaiglatele,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Visiidi käigus soovin saada ülevaate ka kohalike perearstide käekäigust. Loodan, et möödunud suvel mitmekordistatud lähtetoetused ja uuenev töökeskkond aitavad tagada perearstiabi jätkusuutlikkuse ning motiveerivad ka noori arste võtma vastu tööd kaugemates Eesti piirkondades.“

 Eesti Haigekassa rahastab alates 2018. aastast Hiiumaa haiglat uuendusliku eelarvepõhise rahastamismudeli alusel, et tagada vähese elanikkonnaga ja raske ligipääsuga piirkonna haigla jätkusuutlikkus ning jätkata inimestele arstiabi pakkumist nende kodukohas. Eelarvepõhine rahastamine tähendab, et haigekassa ei osta haiglalt teenuseid ravijuhtude kaupa, vaid lepitakse kokku erialades ja teenustes, millel haigla teenust osutab ning kogusumma, mida haigekassa haiglale kõigi patsientide teenindamise eest tasub. Haigla peab seejärel ise selle summa raames planeerima mitu vastuvõttu, protseduuri või arsti nende patsientide raviks on vaja.

 Sotsiaalministeerium tõstis 2022. aasta augustis järsult  väljaspoole Tallinna, Tartut ja nendega piirnevaid valdasid tööle asuvate arstide lähtetoetusi. Muudatus võimaldab maksta maapiirkondadesse tööle suunduvatele perearstidele lähtetoetust senisest kolm korda suurema summa ulatuses ehk kuni 45 000 eurot ning teistele eriarstidele senisest kaks korda suuremas summas ehk kuni 30 000 eurot. Samuti muudeti paindlikumaks lähtetoetuse taotlemise tingimusi.

 Hiiumaal on käimas nii haigla kui esmatasandi tervisekeskuste rekonstrueerimistööd, mille käigus uuendatakse 2023. aasta lõpuks arstide tööruumid nii Kärdlas kui Käinas. Kokku suunatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi, sh Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise rahastu REACT-EU kaudu Hiiumaa tervishoiutaristu uuendamiseks 11,2 miljonit eurot.

 Pärastlõunal külastab minister Kõrgessaare päevakeskust, kus kohtub eakate, sotsiaaltöötajate, omastehooldajate ning hooldekodu juhtidega hooldusreformi teemal. Lisaks on ministril kavas kohtumised Palade põhikooli koolipere, Hiiumaa vallavalitsuse esindajate ja ettevõtjatega.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)