Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Peterson külastab Viljandi haiglat

31.03.2023 | 09:35

Tervise- ja tööminister Peep Peterson külastab Viljandi haiglat, kus tutvub uue haigla ja tervisekeskuse rajamise hetkeseisu ja edasiste plaanide, tervishoiu- ja sotsiaaltöö koostöökogemuse, sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse ning sundravi osakonna tööga.
    • Jaga

„Viljandi haigla on olnud suunanäitajaks kogu Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemile. Kerge on koostööst rääkida, olulisem ja tegelikkuses raskem on seda teha. Viljandi haigla alustatud paikkonna tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid integreeriv PAIK projekt tõestas, kui palju paremad tulemused saame nende kahe sektori ühisel tegutsemisel. Koostöö käivitamisel saadud kogemuste toel saab nüüd samu samme teha juba ka teistes Eesti piirkondades,“ ütles minister Peep Peterson. „Uue Viljandi haigla ja tervisekeskuse rajamine aitab koostööd tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna töötajate vahel veelgi süvendada, et pakkuda Viljandimaa elanikele parimat võimalikku abi.“

PAIK on koordinatsiooniteenus, mida pakutakse Viljandi paikkonna elanikele, kellel on diagnoositud krooniline haigus ja kes vajavad sotsiaalset toetust. Teenuse keskpunktis on inimene oma vajaduste ja eesmärkidega. Tervisejuht koos vajalike spetsialistidega –  perearst, pereõde, eriarst, eriõde, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja – aitab kokku leppida patsiendi vajadusi arvestava terviseplaani. Tema jälgib ka plaani elluviimist, koordineerib vajalikke teenuseid ning kaasab patsiendi lähedasi, et leida sobivad lahendused patsiendi tervise paranemiseks ja haigustega toimetulekuks.

Päeva teises pooles tutvub minister Viljandi haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskuse ning sundravi osakonna tööga. „Ka siin on Viljandi haigla vedanud väga rasket, aga tänuväärset tööd. Me vaatasime liiga pikalt sõltuvushaigustest mööda, nagu kogu vaimse tervise muredest. Ennetusel on tähtis roll, kuid vajadusel peab inimene saama professionaalset abi.  Oleme nii väike rahvas, meile on iga inimene oluline,“ ütles minister Peep Peterson.

Aastaks 2025 rajatakse Viljandi kesklinna uus ja innovaatiline tervishoiukompleks Tervikum. Uue Viljandi haigla- ja tervisekeskusega ehitatakse ümber kogu maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteem, mis on ainulaadne projekt kogu Balti regioonis ning mille eesmärk on tuua sümbioosina ühte hoonesse kokku kogu ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid ning panna nad kiiresti ja paindlikult ühtse meeskonnana koos tööle.

Tervikumis saavad uued töötingimused Viljandi linna perearstid ja -õed ning haigla töötajad, suurusjärgus ca 500 inimest. Tervikumis saavad olema nii perearstid, erinevate uuringute võimalused, eriarstid ja erakorraline meditsiin ning taastusravi – kõik vajalik Viljandi maakonna inimesele mugavalt ühe katuse all, kus eri valdkondade spetsialistide omavaheline suhtlus oluliselt paraneb.

Viljandi uue haigla ja tervisekeskuse ehituse kogumaksumus on 103,6 miljonit eurot, mida kaasrahastatakse 37,4 miljoni euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)