<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Peterson: Peame ravikindlustuse alused 21. sajandisse tooma

07.09.2022 | 11:42

Eesti ravikindlustuse põhimõtted toetuvad oma põhiolemuses jätkuvalt 19. sajandi püsiva töölepingulise töösuhte ideoloogiale. Samas soovime tööturul soosida paindlikkust, mis on kohane 21. sajandile. Lahendades tervishoiu rahastamise kestlikkust, peame ka ravikindlustuse saamise alused tooma 21. sajandisse, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson täna Eesti Haiglate Liidu sügiskonverentsi videotervituses.

Eesti ravikindlustuse loomisest sai tänavu 30 aastat. Minister Petersoni sõnul on selle aja jooksul on olnud mitmeid olulisi tähiseid, mis on aidanud ravikindlustust toimivana hoida, nagu iga inimese kohta ühtse pearaha sisse viimine 1994. aastal, piirkondlike haigekassade ja Keskhaigekassa üheks tugevaks Eesti Haigekassaks liitmine ning mittetöötavate pensionäride eest ravikindlustusmaksu maksmine alates 2018. aastast.

 „Sellele vaatamata oleme juba mitmeid aastaid teadnud, et ravikindlustuse praegune tulubaas ei kata inimeste vajadusi ja tervishoiu võimalusi, et inimesed saaksid piisavalt abi,“ ütles minister Peep Peterson. „Soovin ministrina viia analüüsid ja arutelud ravikindlustuse rahastusmudelite üle järgmise kuue kuu jooksul sellise küpsuseni, et märtsis valitav Riigikogu ja moodustatav valitsus saavad otsustada valikute vahel. Vajame ka Eesti tervishoiujuhtide aktiivset osalemist aruteludes, et meie plaanid oleksid jätkusuutlikud.“

Ministri sõnul ei ole tervishoiu rahastamise kestlikkus ainus väljakutse ravikindlustuses. „Meie kindlustuspõhimõte toetub oma põhiolemuses jätkuvalt 19. sajandi püsiva töölepingulise töösuhte ideoloogiale. Samas soovime me tööturul soosida avatust ja paindlikkust, mis on kohane 21. sajandile. Lahendades tervishoiu rahastamise kestlikkust, peame ka ravikindlustuse saamise alused tooma 21. sajandisse,“ ütles minister Peterson.

Minister Petersoni sõnul on viimased kaks aastat olnud kõikide riikide tervishoiusüsteemidele reaaleluline test ning Eesti on läbinud selle paremate seas. „Maksimaalse efektiivsuse taotlemisel ei ole enam varu, mida kasutada suureneva koormuse ajal. Stressitesti läbisime küll hindele 4+, kuid kriitilised järeldused tuleb alles sõnastada ja nendele reaalne ravi leida,“ ütles minister Peep Peterson.

Ministri sõnul näitas kriis, kui oluline on pandeemia vastu võitlemisel ravikindlustuse kate. „See, kas inimesed on ravikindlustusega kaitstud või mõne perearsti nimekirjas on otsustav selles, kas nad jäävad ellu ja kuidas meie tervishoiusüsteem tervikuna vastu peab,“ ütles minister Peterson.

Samuti nimetas minister oluliste teemadena haiglate infrastruktuuri tulevikku ning inimesi – tervishoiu tööjõudu. „Peame arvestama, et meie inimeste töö intensiivsus ei saa olla igapäevaselt 100 või 120 protsenti. Inimestele tuleb tagada 80-protsendiline koormustase, et sellel hetkel kui neil tuleb erakorraliselt pingutada, oleks neil veel jõuvarusid võtta,“ ütles minister Peep Peterson.

Minister lubas anda järgmise kuue kuu jooksul neile kolmele teemale uut hoogu, mis võiks viia edaspidi ka reaalsete tulemusteni ning kutsus tervishoiujuhte koostööle. „Just sellisel viisil uuendame ravikindlustust taas, et ta kestaks solidaarsena, inimesed saaksid kõige moodsamat ja kvaliteetsemat abi ja inimesed, kes seda abi pakuvad ei põleks läbi, vaid oleksid selle töö juures õnnelikud,“ ütles minister Peep Peterson.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)