Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Peterson: tervishoiu rahastamine peab saama kindlatele alustele

20.09.2022 | 09:27

Tervishoiu teravamaid probleeme on tervishoiutöötajate puudus. Töötan selle nimel, et anda tervishoiutöötajatele kindlustunne, et tulevases kollektiivleppes kokkulepitu saab rahastuse. Samas peame ühiselt pingutama, et tervishoiu rahastamine ka pikemas perspektiivis kindlamatele alustele viia, ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson kohtumisel Eesti Arstide Liidu presidendi dr Jaan Süti ja peasekretär dr Katrin Rehemaaga.
    • Jaga

Kohtumisel olid kõne all tervishoiu rahastamise küsimused nii lühiajalises kui pikas perspektiivis. Minister Peterson kinnitas, et tervishoiu kollektiivleppe katteks vajalik rahastus leitakse. „Loodame, et tervishoiu osapooled jõuavad kollektiivläbirääkimistel õiglaste kokkulepeteni, mida saame ka Eesti Haigekassa poolt rahaliselt toetada,“ ütles minister Peep Peterson. „Samas peame jätkama koos tervishoiusektoriga ühiseid pingutusi, et tagada tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkus ka pikemas perspektiivis ning tervishoiu rahastamine senistest kindlamatele alustele viia.“ 

Minister Peep Petersoni plaan on viia analüüsid ja arutelud ravikindlustuse rahastusmudelite üle järgmise kuue kuu jooksul sellise küpsuseni, et märtsis valitav Riigikogu ja moodustatav valitsus saavad otsustada valikute vahel.

Eesti Arstide Liidu hinnangul on tervisesektori ja riigi ühine ülesanne leida lahendused, et arstiabi jääks patsientidele kättesaadavaks ka väljaspool Tallina ja Tartut. „Kollektiivlepinguga tuleb tagada piisav palgatõus ja töötingimuste paranemine, et arstide ja teiste tervishoiutöötajate puudus veelgi ei suureneks,“ ütles arstide liidu president dr Jaan Sütt.

Minister tegi kohtumisel Eesti Arstide Liiduga ettepaneku kutsuda ellu tervishoiu valdkonna kolmepoolsete kohtumiste formaat, kus Sotsiaalministeeriumi ning tööturu osapoolte Eesti Haiglate Liidu, Eesti Arstide Liidu ja teiste tervishoiu erialaorganisatsioonide esindajad võiksid regulaarselt arutada aktuaalseid tervishoiu tööturu küsimusi.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)