<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Riisalo: pikaajalise hoolduse probleemid vajavad lahendusi

16.06.2022 | 16:14

Pikaajalise hoolduse poliitikate arendamisel on meie eesmärk võimaldada inimestel võimalikult kaua elada inimväärset ja iseseisvat elu oma kodus. Kui aga tekib vajadus hooldusteenuse järgi, peab see oleme kättesaadav ning kvaliteetne, rõhutas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo Roomas toimuval ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) konverentsil.

Riisalo juhib vananemisküsimusi käsitleval konverentsil ümarlauda, kus otsitakse lahendusi ühiskonna vananemisest tingitud pikaajalise hoolduse probleemkohtadele.

Sotsiaalkaitseministri sõnul on terve Euroopa otsimas viise lahendamaks eesseisvaid probleeme seoses elanikkonna vananemise ning võimaliku hoolduskoormuse suurenemisega. Ühe probleemkohana tõi Riisalo välja, et pikaajalise hoolduse, eriti asendushoolduse eest tasumine on inimestele ja nende peredele kulukas ning võib viia madalama sissetulekuga inimesed vaesusriski. „Vaja on teha muudatusi rahastamismudelites, et vähendada inimese oma panust ja kaasata probleemi lahendamisse riiklikke vahendeid,“ ütles minister.  

Lahendust ootab hoolduskoormuse kasvamisel ministri sõnul ka tööjõuküsimus. „Eesti näitel on katmata teenuse vajadus hinnanguliselt 50 000 inimesele, kellest 20 000 inimest vajaksid omakorda koduteenust, mida me praegu aga ei suuda pakkuda,“ lisas ta.

2020. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eestis 65-aastaste ja vanemate osakaal rahvastikus 20%. 2040. aastaks suureneb see prognooside järgi 25,6%-ni ja nii võib 2050. aastaks jõuda Eesti olukorda, kus meie inimesed jäävad ilma igasugusest hoolitsusest ehk oleme suundumas hoolitsuskriisi.

Tänavuse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni korraldatava vananemisküsimusi käsitleval konverentsi juhtmõtteks on solidaarsuse ning võrdsete võimaluste nimel jõudude ühendamine. ÜRO Euroopa Majanduskomisjon on üks viiest ÜRO ECOSOC-i (Economic and Social Council) alla kuuluvast regionaalsest komisjonist, mille peamiseks ülesandeks on edendada jätkusuutlikku majanduskasvu liikmesriikides. UNECE-sse kuuluvad 55 riiki.

Rohkem infot: MIPAA20ROME – The UNECE Ministerial Conference on Ageing 2022

Auris Aleksandrov

Kommunikatsioonispetsialist