Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peterson: kollektiivlepingute laialdasem kasutamine ja tugevam sotsiaaldialoog kaitseb töötajat

29.11.2022 | 09:06

Täna sotsiaalministeeriumis toimuval kolmepoolsel kohtumisel tööandjate ja ametiühingutega arutakse laiemat kollektiivlepingute kasutamist, sotsiaaldialoogi tugevdamist ning tööst põhjustatud haiguste hüvitamise ja karjäärivahetuse toetamise põhimõtteid, mis on seotud soodustingimustel vanaduspensionite reformiga. Külalisena teeb kohtumisel ülevaate sotsiaaldialoogi tugevdamisest Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO esindaja Kari Tapiola.

„Praeguses majanduse olukorras, kus kuuleme igapäevaselt uutest koondamistest, on eriti oluline pakkuda töötajatele suuremat kindlustunnet. Hea võimaluse annavad selleks kollektiivsed töösuhted ning ka kollektiivlepingute laialdasem kasutamine,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Meie eesmärk on partneritega üheskoos kaardistada võimalikke viise, kuidas kollektiivsed töösuhteid Eestis edendada ja kollektiivlepingute kasutamisele kaasa aidata. Selleks soovime saada ülevaate ka teiste riikide headest praktikatest, mida tänasel kohtumisel on lubanud jagada ILO esindaja Kari Tapiola.“

Sotsiaaldialoogi osas on plaanis arutada, mida saame Eestis kollektiivläbirääkimiste edendamiseks ära teha. Euroopa Liidu tasandil võeti hiljuti vastu direktiiv piisava miinimumpalga kohta, mille järgi peavad riigid, kus kollektiivlepingute sõlmimine ei ole kuigi levinud, koostama tegevuskava kollektiivlepingutega kaetuse tõstmiseks. Seega tuleb ka Eestil mõelda, mida saab selles osas ära teha.

Samuti arutatakse tööst põhjustatud haiguste, sh kutsehaiguste, kiire hüvitamise süsteemi põhimõtteid ning karjäärivahetuse programmi, mis on jätkuks 2. mail allkirjastatud hea tahte kokkuleppele sooduspensionite reformimiseks.

Tervise- ja tööminister kohtub regulaarselt sotsiaalpartnerite, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega, et arutada töösuhete reguleerimisega seonduvaid küsimusi ja pidada läbirääkimisi võimalike seadusemuudatuste elluviimiseks.

Riina Soobik

Meediasuhete nõunik (tööala)