Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Paindlikumad rändetingimused ning Ukraina sõjapõgenike Eestisse saabumine on oluliselt suurendanud õpi- ja töörännet Eestisse, selgus 23. jaanuaril kogunenud rahvastikupoliitika valitsuskomisjoni kohtumisel.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on rahvastikupoliitika valitsuskomisjon töötanud poolteist aastat ja pidanud mitmeid sisukaid kohtumisi. “Rahvastikuga seotud peamiste teemade kõrval nagu sündimus, eluiga ja -kvaliteet, välisränne ja lõimumine, on vaja lisaks võtta fookusesse ka piirkondlikud protsessid,” lisas Riisalo.

“Eestis on pikalt toimunud rahvastiku koondumine suuremate linnade piirkondadesse, mille tulemusel maaliste piirkonnade rahvastik vananeb ja hõreneb. Seetõttu lisati eelmisel aastal komisjoni ka riigihalduse valdkond,” lisas Riisalo. Sotsiaalkaitseminister peab tulevikus oluliseks koosseisu lülitada ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, sest nende vastutusel on elukeskkonna arengukava koostamine, mis suunab eluasemepoliitikat.

“Nende teemadega jätkab tegelemist loodetavasti uue valitsuse komisjoni koosseis, kellele me ka soovitused üle anname,” ütles Riisalo.

Seekordsel kohtumisel tutvustati valitsuskomisjonile 2023. aastast jõustunud muudatusi õpi- ja töörände reguleerimise muudatustest ning anti ülevaade migratsiooni hetkeolukorrast sotsiaalmajanduslikust ning julgeolekulisest vaatest.

2023. aastast loodi tööturule välisspetsialistide kaasamiseks rändepoliitikas paindlikumad tingimused, millega soodustatakse investeeringute jõudmist Eestisse, arvestades seejuures kohaliku tööjõuturu olukorra ning ühiskonna lõimumisvõimekusega.

Vabariigi Valitsus kinnitas 13. mail 2021 rahvastikupoliitika komisjoni loomise, mille eesmärk on koos valdkonna ekspertide ja erinevate ministeeriumide esindajatega rahvastikupoliitika valdkonna pikaajalisi ja mõjusaid lahendusi, sealhulgas ka rahvastikupoliitika eesmärkide saavutamiseks vajaliku õigusloome loomine, rahvastikuprotsesside jälgimine, uuringute tellimine, soovitud arengu saavutamiseks meetmete väljatöötamine ja nende mõju hindamine, rahvastikuprotsesside jälgimiseks asja- ja ajakohase andmevajaduse väljaselgitamine ning rahvastikustatistika vajaduse edastamine andmete kogujatele ja töötlejatele. 

Komisjoni kuuluvad sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, tervise- ja tööminister Peep Peterson, siseminister Lauri Läänemats, kultuuriminister Piret Hartman, riigihalduse minister Riina Solman, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Ulla Saar, sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja Liisa-Lotta Raag, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Eda Silberg, siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt, siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar, välisministeeriumi juriidilise ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar, rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet, statistikaameti peadirektori asetäitja Kaido Paabusk, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Mark Gortfelder, Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli professor Tiit Tammaru ning riigikantselei strateegiabüroo nõunik Ott Karulin.

Auris Aleksandrov

Meedianõunik