<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riigikogu võttis vastu muudetud perehüvitiste seaduse

28.12.2022 | 17:13

Riigikogu arutas täna uuesti perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega jõustuvad 1. veebruarist 2023 mitmed olulised muudatused peretoetuste maksmises.
  • Lapsetoetus esimese ja teise lapse kohta hakkab olema 80 eurot kuus, üksikvanema lapse toetus 80 eurot kuus ning  lasterikka pere toetus 3-6 last kasvatavale perele 650 eurot ja 7 või enamat last kasvatavale perele 850 eurot. Kolmanda lapse toetus jääb muutmata kujul 100 eurot kuus.
  • Lapsetoetuse saamise õigus on igal lapsel kuni 19-aastaseks saamiseni, õppimise nõuet tingimusena arvestamata.
  • Lasterikka pere toetust makstakse pere noorima lapse 19-aastaseks saamiseni.

Kuigi seadus on planeeritud jõustuma 1. veebruarist 2023, rakendatakse muudatusi tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2023. Tagasiulatuv rakendumine tähendab seda, et peretoetuste tõusule, õppimise tingimuse mittearvestamisele ning lasterikka pere toetuse maksmise sujuvale lõpetamisele tekib lastel ja peredel õigus 1. jaanuarist 2023. Lasterikka pere toetuse indekseerimine jõustub seadusmuudatuste kohaselt 1. mail 2024.

2023. aasta jaanuarikuu peretoetused makstakse välja hetkel kehtivates summades.  Lapsetoetus on hetkel esimese ja teise lapse kohta 60 ja kolmanda lapse kohta 100 eurot, lasterikka pere toetus 3-6 last kasvatavale perele 300 eurot ja 7 või enamat last kasvatavale perele 400 eurot. Üksikvanema lapse toetus on 19,18 eurot.

Alates veebruarist 2023.a, mil seadusemuudatused jõustuvad, makstakse veebruarikuu eest peretoetusi juba uutes ning suuremates summades – esimese ja teise lapse kohta 80 ja kolmanda lapse kohta 100 eurot, lasterikka pere toetus 3-6 last kasvatavale perele 650 eurot ja 7 või enamat last kasvatavale perele 850 eurot ning üksikvanema lapse toetus 80 eurot. Jaanuarikuu ja veebruarikuu toetuste suuruse vahe, mis jäi jaanuaris saamata, makstakse inimestele hiljemalt 31. maiks 2023.a.

Peredel, kellel tekib alates 1. jaanuarist 2023 õigus lasterikka pere toetuse sujuvale lõppemisele, makstakse lasterikka pere toetus 2023. aasta 1. jaanuari kuni 2023. aasta 31. märtsi eest välja hiljemalt 2023. aasta 31. märtsiks. Kui lapsetoetuse maksmine on enne 2023. aasta 1. jaanuari lõpetatud ja see määratakse uuesti, siis makstakse peretoetused 2023. aasta 1. jaanuari kuni 2023. aasta 31. märtsi eest samuti välja hiljemalt 2023. aasta 31.märtsiks.

Sotsiaalkindlustusamet teeb kõik endast oleneva, et peretoetused jõuaksid saajatele õiges summas ja tähtaegselt. Uute muutustega seoses võib toetuste väljamaksetes siiski tekkida tõrkeid, aga kõik pered saavad olla kindlad, et toetused nendeni igal juhul jõuavad.

1. veebruarist jõustuvad ka muudatused perekonnaseaduses sätestatud elatise arvutamise regulatsioonis, mille kohaselt võetakse miinimumelatise arvutamisel lasterikka pere toetus arvesse 50 protsendi ulatuses.  Elatise määramisel lähtutakse eeldusest, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel. Samuti nähakse seadusemuudatustega ette, et enne 2023. aasta 1. veebruari tehtud elatise kohtulahendite puhul, milles on elatise suurus seotud lasterikka pere toetusega, võetakse lasterikka pere toetust alates 1. veebruarist arvesse pooles ulatuses. Muudatuse eesmärk on arvestada lasterikka pere toetuse maksmist elatise arvestamisel selgemalt ja õiglasemalt.

Riigikogu võttis perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muudatused esmakordselt vastu 7. detsembril ning suuremad peretoetused pidid selle järgi kehtima hakkama 1. jaanuarist 2023. 22.detsembril jättis Eesti Vabariigi President seaduse välja kuulutamata ja saatis selle tagasi Riigikogule uuesti arutamiseks.

Lapsetoetust makstakse enam kui 163 000 perele, lasterikka pere toetust ligi 23 800 perele ja üksikvanema lapse toetust 8200 perele.

Vaata ka laste ja perede toetamise kordama kippuvaid küsimusi.

Auris Aleksandrov

Meedianõunik