Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riik eraldab sõjapõgenikele vaimse tervise toe pakkumiseks 730 000 eurot

02.05.2023 | 11:47

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas määruse, millega eraldatakse sõjapõgenike vaimse tervise teenustele ja põgenike kogukondade lõimimiseks 730 000 eurot. Toetust võivad taotleda kõik organisatsioonid ja asutused, kes pakuvad või soovivad pakkuda sõjapõgenikele vaimse tervise teenuseid või kogukondlikku tuge.

„Alates Venemaa agressioonisõja algusest Ukrainas on Eesti riik võtnud vastu suure hulga sõja eest põgenenud inimesi. Humanitaarkriisis on tekkinud ajutiselt vajadus suunata eraldi teenuseid ka sõjapõgenikele,” ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

„Oleme Euroopas rahvaarvu kohta enim sõjapõgenikke vastu võtnud riikide hulgas ning meie rahvusvahelised partnerid on meie võimekust neid inimesi parimal võimalikul moel toetada, ka tunnustanud. Hindamatu panuse on sellesse andnud mitmed organisatsioonid, asutused ja vabatahtlikud üle Eesti. Avanev toetusmeede aitab juba toimivaid teenuseid ja tegevusi veelgi tugevdada ning avab ühtlasi ka võimaluse uuteks algatusteks,” lisas Riisalo.

Vene Föderatsiooni agressioon Ukrainas on Eestisse ajutiselt või püsivalt elama toonud ligi 70 000 sõjapõgenikku. Oma kodust ja koduriigist vägivalla tõttu lahkuma sunnitud inimesed vajavad tähelepanu ning nende hingelised läbielamised on riskitegur vaimse tervise häirete kujunemiseks.

Vaimse tervise teenuse toetusega pakutakse abivajajaile emakeeles abi trauma, kriisi või psüühikahäire negatiivse mõju leevendamiseks. Pakutavate teenuste eesmärk on toetada sõjapõgenike ja nende perede toimetulekut ja aidata ennetada raskete psüühikahäirete teket, mis pikas perspektiivis tooks lisakoormust tervishoiusüsteemile.

Kogukondliku toe toetusega rahastatakse sõjapõgenike kogukondadesse lõimumist ja nende heaolu toetavaid tegevusi. Eestisse saabunud sõjapõgenikud ei pruugi veel orienteeruda Eesti ühiskonnas ja õigussüsteemis, nende ligipääs vajalikele teenustele on raskendatud nii keelebarjääri kui ka õiguslike ja kultuuriliste tõkete ning vähese teadlikkuse tõttu. Lisaks puudub äsja Eestisse saabunutel veel toetav tugivõrgustik, nad võivad ka igapäevatoimetustes vajada kõrvalist abi.

Toetust antakse perioodil 01.04.2023 kuni 31.12.2023 tekkivate kulude katmiseks, mis kaasnevad vaimse tervise teenuste ja/või kogukondliku toe pakkumisega. Taotlusvooru maht on 730 000 eurot ning taotlusi saab esitada kuni 30. novembrini või kuni eelarve lõppemiseni.

Auris Aleksandrov

Meedianõunik