<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riik hakkab tulevast aastast rahastama mitmeid uusi tervishoiuteenuseid

22.12.2022 | 12:34

Valitsus kiitis tänasel, 22. detsembri istungil heaks haigekassa rahastatavate tervishoiuteenuste loetelu, mille alusel hakkab haigekassa tulevast aastast tasuma mitmete uute raviteenuste ja diagnostikavõimaluste eest. Uued teenused aitavad muuhulgas tugevdada peremeditsiini, kompenseerida haiglate üldkulusid ja laiendavad võimalusi vähiraviks.

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni sõnul maksatakse perearsti nimistu esmakordsel kinnitamisel uuest aastast pearaha kuni 1200 kindlustatud isiku eest, tagades ka uuringute fondi mahu. Muudatuse eesmärk on tagada nimistuga tööd alustavale perearsti meeskonnale töötasu maksmine seni, kuni nimistu kasvab minimaalselt 1200 inimeseni või maksimaalselt 12 kuud. Eesmärk on muuta töö alustamine esmatasandil atraktiivsemaks, leida senisest rohkem uue nimistuga tööd alustavaid perearste. „Vähiravi on ka järgmisel aastal fookuses, ravimiteenustena lisanduvad uued haiglaravimid melanoomi, söögitoruvähi, rinnavähi ja kolorektaalvähi raviks. Et katta viimaste perioodide hinnakasvu, kompenseeritakse tervishoiuteenuse osutajatele suuremas mahus üldkulusid,“ tutvustas terviseministes Peterson olulisi muudatusi.

Lisaks täiendatakse tervishoiuteenuste loetelu uute tõenduspõhiste teenustega, näiteks suukaudsete toitmisravi preparaatidega pärilike ainevahetushaiguste ja muude seisundite puhuks. Samuti lisatakse elukvaliteeti tõstvaid raviviise stressinkontinentsi ehk uriinipidamatuse ja fekaalinkontinentsi raviks.

Uus rinnavähi diagnostiline meetod „koe geeniekspressioonanalüüs“ võimaldab aru saada, kas pärast kasvaja kirurgilist ravi on vajalik teha keemiaravi. Seega aitab analüüs vältida ebavajalikust keemiaravist tulenevaid kõrvalmõjusid ning vähendada tervishoiukulutusi keemiaravile.

Haigekassa alustab alkoholitarvitamise häire ennetuse ja ravi teenuste rahastamist nii eriarstiabi, perearstiabi kui ka koolitervishoiu valdkondades. Varasemalt rahastati seda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Tervise Arengu Instituudi juhitavast programmist.

Lisatakse gripivaktsineerimise sihtrühm vanuses 60-64 aastat.  Seni olid sihtrühmaks vähemalt 65-aastased isikud. Kehtima hakkas uus vanusepiir tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2022, et teha vastu gripihooaega tasuta vaktsineerimine eakatele laiemalt kättesaadavamaks.

Samuti sätestatakse erialade vaheline e-konsultatsioon tavateenusena, kuna see süsteem on end projekti tasemel juba õigustanud.

Ortodontias nüüdisajastatakse teenuste hinnad. Uuel aastal jõuab hambaravi lähemale hoolekandeasutuste elanikele, nende suuõõne seisukorda saab hakata hindama skänneri abil läbi videokonsultatsiooni.

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste kogukulu 2023. aastaks on 56 miljonit eurot, millest ligikaudu 5 miljonit moodustavad Eesti Haigekassale esitatud ja rahuldatud tervishoiuteenuste loetelu muutmisettepanekute alusel loodud uute tervishoiuteenuste kulud. Muudest kuludest on suurim osakaal – 20 miljonit eurot  - on üldkulude muutusel kõigile haigekassa lepingupartneritele.

Tervishoiuteenuste loetelu muudatused on tehtud erialaühenduste esitatud tervishoiuteenuste ja ravimiteenuste taotluste alusel ning Eesti Haigekassa ettepanekul.

Neeme Raidvere

kommunikatsiooniosakond