Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riik ja Rimi katsetavad aprillist Harju- ja Raplamaal uudset toidukaarti

20.03.2023 | 23:05

Alates 24. aprillist katsetavad sotsiaalministeerium ja Rimi Eesti Food AS Harju- ja Raplamaal uudset toidukaartide süsteemi, mis asendab ostetud toiduabi jagamist antud piirkondades. Edaspidi saavad Harju- ja Raplamaa abivajajad osta toidukaardiga toidu- ja esmatarbekaupu Rimi kauplustest üle Eesti. Abisaaja kohta on kaardile kantud 30 eurot.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on üleminek uuele toidukaardile samm, mis võimaldab valida perekonnal endal majapidamisse vajalikke ning eelistatud tooteid ja vähendab kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ning Toidupanga inimeste töökoormust. „Eelmisel aastal kasvas toiduabi saajate hulk hüppeliselt ning vältimatu abi tagamiseks on toidukaartide süsteem üks viis parandada inimeste toimetulekut.“

Rimi tegevjuhi Vaido Padumäe sõnul on uue süsteemi käivitamine ettevõttele põnev väljakutse. „Abivajajate aitamine koostöös Toidupangaga on alati olnud Rimile tähtis. Peatne koostöö riigiga annab meile võimaluse veel enam ühiskonda panustada, jõudes just nende inimesteni, kes enim tuge vajavad,”kommenteeris Rimi tegevjuht.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala toimepidevuse juhi Tea Varraku sõnul on toidukaartide süsteem terves Euroopas uudne lahendus. “Katsetusi üleminekuks on tehtud, aga ükski riik ei ole tervikuna toidukaartide süsteemile veel üle läinud.” 

“Kui senimaani oleme koostöös Eesti Toidupangaga jaganud igas aastas neljal korral abivajajatele ostetud toiduabi, mille sisu on peaasjalikult koosnenud kuivainetest, konservidest ja muudest pika säilivusajaga toodetest, siis uue süsteemiga saab inimene ise valida, milliseid toiduaineid ta toetuse eest soetada soovib,” lisas Varrak.

Toidukaardile kantakse kvartalis 30 eurot inimese kohta. Ühe perekonna kohta väljastatakse üks toidukaart, millele kantakse leibkonna toetussumma. Toetus tuleb ära kasutada kvartali jooksul ning allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Toidukaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu.

Lisaks Harju- ja Raplamaale on Varraku sõnul plaan üle minna toidukaartidele ka teistes piirkondades selle aasta jooksul. „Välja on kuulutatud riigihange ka teiste maakondade katmiseks, kuhu ootame pakkumusi esitama ka üle-Eestilise kauplusvõrgustikega ettevõtteid.“

Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel. Abi taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, misjärel tema majanduslikku olukorda hinnatakse ja hindamise tulemusel registreeritakse ta toiduabi saajate nimekirja ning temani toimetatakse kas läbi postiteenuse või sotsiaaltöötaja toidukaart.

Lisaks ostetud toiduabile jagatakse 2019. aastast alates puudust kannatavatele inimestele ka annetatud toiduabi, mida koguvad ja jagavad toidupangad jooksvalt kogu aasta jooksul. Sihtrühma kuulub majanduslikult raskes olukorras olev füüsiline isik või leibkond (vanem/hooldaja ja samal pinnal elavad lapsed), kelle abivajaduse on välja selgitanud KOVi sotsiaaltöötaja. Annetatud toiduabi on õigus saada abivajaduse hindamise kuul ja sellele järgneval kolmel kuul. Pikema abivajaduse korral hindab sotsiaaltöötaja olukorra uuesti üle.

2023. aasta esimeses kvartalis jagati ostetud toiduabi 32 196 inimesele, neist pea 50% inimesele Harju- ja Raplamaalt.

Toiduabi jagamist kaasrahastatakse Euroopa Liidu ESF+ vahenditest.

Loe rohkem toiduabist, klikkides siin.

Auris Aleksandrov

Meedianõunik