<div id="seckit-noscript-tag"> Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna Rootsi eesistumise raames toimuval aktiivse ja iseseisva vananemise teemalisel kohtumisel Stockholmis.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on terve Euroopa otsimas viise, et lahendada elanikkonna vananemisega seotud probleeme. „Eestis oleme selleks loonud võimaluse kasutada oma pensioni paindlikult, et inimene saaks ka pensioni eas kombineerida töötamist pensioni saamisega ning isegi kasvatada oma pensioni suurust. Samuti oleme loonud tööturumeetmed eakate töötamise toetamiseks, mis aitavad  kõik vähendavad vanemaealiste vaesust ja toetavad aktiivset vananemist,“ lisas Riisalo.

“Võrreldes ülejäänud elanikkonnaga on eakad suuremas vaesusriskis ja nende kaasatus ühiskonnaellu on madal,” ütles Riisalo. “Samas on meie eakate tööhõive määr üks Euroopa kõrgemaid. Kahjuks näeme tööturul vanuselist ebavõrdsust: vanemad inimesed teenivad keskmiselt viiendiku võrra vähem kui mittepensionärid. Seda enam väärib esiletoomist praegu riigikogus arutlusel olev Heaolu arengukava, mis esmakordselt tähtsustab vanemaealiste suuremat kaasamist sotsiaalsesse ellu, nende majanduslikku heaolu ja ennetava sotsiaaltöö tähtsust.”

Riisalo sõnul on probleemi kõrgetasemeline püstitamine Euroopa Liidu nõukogu praeguse eesistujamaa, ehk Rootsi poolt tänuväärne aga kindlasti peame leidma uusi praktikaid ja viise toetamaks inimesi vananemisel.

Sotsiaalkaitseminister tõi välja, et riik on seadnud eesmärgiks ka pensionide järjepideva kasvu, mis tagab vanemaealistele nii turvatunde suurenemise praegustes oludes hakkamasaamiseks kui üldise elujärje parenemise.

Sotsiaalkaitseminister osaleb kohtumise raames ka jätkusuutlikuma tööelu võimaldamise paneeldiskusioonis ning kohtub Rootsi Kuningriigi sotsiaalkaitse- ning vanemaealiste ministri Anna Tenjega.

Auris Aleksandrov

Meedianõunik