Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkaitseminister lastekaitsepäeval: lapsepõlve vaimne tervis on vundament kogu eluks

01.06.2022 | 12:08

Kui meie lastel on kättesaadav arstiabi ja soe koolitoit, siis alati ei ole meie lastel kättesaadav vaimse tervise abi. Kui ühtepidi on noorusele omane impulsiivsus ja eneseotsingud, siis kuskilt maalt vajavad lapsed abi. Peame ühiskonnana tegema kõik, et lapsepõlv annaks tugeva vundamendi kogu ülejäänud eluks ja hoiaks meie noori elusid, rõhutab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tänasel lastekaitsepäeval.

„Materiaalse heaolu loomise kõrval on hästi oluline anda noorele oskused iseenda ja oma muredega toimetulekuks ning märgata, kui tekib mure, et vajadusel ulatada õigel hetkel abikäsi,“ ütles minister Signe Riisalo. „Seepärast rahastab riik vaimse tervise spetsialistide leevendamiseks teist aastat järjest näiteks kliiniliste psühholoogide ja tulevast sügisest ka psühholoog-nõustajate kutseaastat, samuti koolitame juurde laste- ja noortepsühhiaatreid. Väga oluline on vaimse tervise teenuste pakkumine kohalikul tasandil, sh ka erinevad hariduslikud programmid, mis aitavad lastel sotsiaalseid oskusi arendada.“

2021. aasta lõpust pakub Sotsiaalministeerium kohalikele omavalitsustele toetust kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumiseks – toetust saab taotleda nii psühholoogi palkamiseks kui teisteks vaimse tervise teenusteks – kriisi- ja kogemusnõustamiseks, tugigruppideks jms. Raha on toetustele sel aastal 1,3 miljonit eurot ning praeguseks on toetust taotlenud ja saanud umbes pooled kohalikest omavalitsustest.

Sotsiaalministeerium taotleb 2023. aastaks lisaraha nii psühhiaatrilise abi vajadust ennetavatele vaimse tervise teenustele, laste ja noorte toetamiseks kui ohvriabiteenustele. Muu hulgas vajab lisaraha lasteabitelefon 116111, mille poole abivajavad lapsed ööpäevaringselt pöörduda saavad. „Need on hädavajalikud investeeringud meie laste ja noorte vaimsesse tervisesse, et nad jaksaksid luua tugeva vaimse tervise vundamendi kogu eluks,“ lisas minister.

Riik rahastab lisaks ka hingehoiuteenust, ohvriabi, kriisitelefonide tööd, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni ning MTÜ Peaasjad tegevust. MTÜ Peaasjad pakub oma veebis ka nõustamist spetsiaalselt noortele. Nõustamis- ja tugisüsteemid on sisse seatud haridussüsteemis ning eraldi teenused on ka tõsisemate vaimse tervise probleemidega noortele.

Samuti pakutakse nii lapsevanematele kui lasteaedadele ja koolidele erinevaid tõenduspõhiseid programme, mis aitavad lastel esmaseid eneseregulatsiooni ja sotsiaalseid oskusi arendada, nt vanemlusprogramm Imelised Aastad, käitumisoskuste mäng VEPA, kiusamisvastane programm KiVa.

Karin Veskimäe

Kommunikatsioonijuht