Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeerium keelab tervisele ohtliku HHC kanepi käitlemise

27.01.2023 | 09:07

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamiseks eelnõu, millega lisatakse HHC  (heksahüdrokannabinool)  narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja. Muudatuse eesmärk on piirata HHC laiemat levikut ja kättesaadavust, kuna see kujutab tõsist ohtu rahva tervisele. Edaspidi on selle aine käitlemine illegaalne ja karistatav. Juba praegu on ebaseaduslik HHC kui tervisele ohtliku aine lisamine e-sigarettide vedelikku.

„Eelmisel aastal Euroopas turule jõudnud uue psühhoaktiivse aine HHC kanepi tervist kahjustav toime on sarnane teistele kannabinoididele. Seejuures on teadmata aine tarvitamise pikaajalised tagajärjed tervisele,“ ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kristiin Mikko. „Võttes arvesse tarvitajate üldist teadmatust aine võimalikust ohust tervisele, selle laialdast levikut üle Euroopa, sh Eestis erinevates internetikanalites ning suurt huvi aine turustamise vastu Eestis, on oluline piirata selle aine kättesaadavust, et kaitsta seeläbi rahva tervist.“

Ettepaneku HHC kanepi lisamiseks narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja tegi Ravimiamet. „Kuna HHC-ga ei ole tehtud kliinilisi uuringuid, on selle omadused ja toksikoloogiline profiil teadmata. Samuti ei ole enamasti teada HHC-d sisaldavate toodete päritolu, täpne koostis ja puhtuse aste. Aine tarvitajal on muuhulgas tõsine oht üle doseerida, kuna nn ohutud manustamisdoosid ei ole teada,“ ütles Ravimiameti järelevalveosakonna spetsialist Kristi Tõnisson. Ravimiamet tugineb ettepaneku tegemisel Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist edastatud informatsioonile ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusest ja teistest riikidest laekunud ohusignaalidele HHC kohta. 

Maksu- ja Tolliameti sõnul on muutunud aine tellimine välismaalt massiivseks. „Eelmise aasta suvel ja sügisel teostatud posti- ja kullersaadetiste kontrollide käigus tuvastasime mitmeid juhtumeid, kus inimesed püüdsid välismaalt tellida HHC-d,“ ütles maksu- ja tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa. „Aasta lõpus kasvas oluliselt juhtumite arv ja suurenesid tellitud kogused, mistõttu palusime HHC esimesel võimalusel narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja lisada, et piirata tervist kahjustava aine laiemat levikut ja kättesaadavust.“ Koppelmaa sõnul kontrollib maksu- ja tolliamet regulaarselt piiriülest kaubandust ning paneb inimestele südamele, et postisaadetisega ei maksa oma tulevikku rikkuda.

Uus psühhoaktiivne aine HHC (heksahüdrokannabinool) on poolsünteetiline kannabinoid, mida on võimalik valmistada sünteetiliselt ning väikeses koguses esineb seda ka kanepitaimedes. HHC ilmus Euroopa narkootikumide turule esmakordselt 2022. aasta sügisel. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse varajase hoiatussüsteemi andmeil on aine levik olnud kiire ning ainet on avastatud mõne kuu jooksul vähemalt kaheteistkümnest Euroopa Liidu riigist.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile esitatakse HHC-d analüüsimiseks üha sagedamini. Maksu- ja Tolliamet on konfiskeerinud HHC-d Hollandist, Tšehhist ja Poolast saabunud postisaadetistest ning Politsei- ja Piirivalveamet eraisikutelt Tallinnas ja Jõgevamaal. HHC on esinenud kummikommide, õisikute ja taimepuru kujul. 

Sotsiaalministeerium, Ravimiamet ning Maksu- ja Tolliamet tuletavad meelde, et juba praegu on ebaseaduslik HHC lisamine e-vedelikku, kuna tubakaseaduse kohaselt ei tohi e-sigareti vedelikud sisaldada ained, mis on inimese tervisele ohtlikud kuumutamata või kuumutatud kujul.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)