Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Tervise- ja tööminister Peep Peterson allkirjastas määruse, millega mitmekordistatakse väljaspoole Tallinna, Tartut ja nendega piirnevaid valdasid tööle asuvate arstide lähtetoetusi. Samuti muutuvad paindlikumaks lähtetoetuse taotlemise tingimused.
    • Jaga

 „Kvaliteetne arstiabi ei tohi olla ainult suurlinnade luksus, mistõttu motiveerime noori arste võtma vastu tööd ka teistes Eesti piirkondades,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Residentuuri lõpetavad arstid soovivad kogemusi omandada esmalt suuremas kollektiivis ja kipuvad seetõttu jääma suurhaiglate juurde. Kui anname neile võimaluse ka hiljem lähtetoetust kasutada, on suurem šanss leida arste väiksematesse kohtadesse.“

Perearstidele hakatakse maksma lähtetoetust senisest kolm korda suurema summa ulatuses ehk kuni 45 000 eurot ning teistele eriarstidele senisest kaks korda suuremas summas ehk kuni 30 000 eurot.

Lähtetoetust saab taotleda eriarst, sh perearst, ühe aasta jooksul tööle asumisest kui tal on residentuuri lõpetamisest möödas vähem kui viis aastat. Samas lubab määrus anda toetust ka hiljem kui viie aasta jooksul eriala lõpetamisest, kui see on vajalik piirkonnas arstiabi tagamiseks.

MTÜ Eesti Noored Perearstid juhatuse liikme dr Anu Parvelo sõnul on perearstide puudus suur üle kogu Eesti ja kõige valusamalt on defitsiit tunda väiksemates maapiirkondades. „Lähtetoetuse tõstmine võimaldab seda puudust leevendada ja pakkuda veel üht lisameedet, millega kohalikud omavalitsused saavad noori perearste maapiirkonda meelitada," ütles dr Anu Parvelo.

Perearst võib taotleda toetust, kui ta võtab endale nimistu, mille teeninduspiirkond asub väljaspool Tallinna ja Tartu linna või nendega vahetult piirnevaid valdasid. Eriarst võib taotleda lähtetoetust, kui ta asub tööle väljaspool Tallinna või Tartut asuvas haiglavõrgu arengukava haiglas (või mitmes haiglas) töökoormusega vähemalt 30 tundi nädalas.

„Noorte arstide suundumine maakondadesse on vajalik sealse kogukonna tugevdamiseks ning arstiabi kättesaadavuse parandamiseks. Loodame, et suurem lähtetoetus ning taotlemise paindlikumad tingimused motiveerivad entusiastlikke eriarste asuma tööle väljaspool Tartut ja Tallinna senisest aktiivsemalt,“ kommenteeris Eesti Nooremarstide Ühenduse juhatuse liige dr Alexander Milovidov.

Riigikogu kiitis 1. juunil heaks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, millega muuhulgas reguleeriti täpsemalt peremeditsiini eriala arst-residentide võimalused oma nimistule kandideerimiseks. Samuti muudeti paindlikumaks lähtetoetuse taotlemise tingimusi: pikenes taotluste esitamise periood ja loodi alus, et maksta vajadusel lähtetoetust senisest suuremas summas ning võimaldada lähtetoetuse osalist kasutamist.

Kuni 2025. aasta lõpuni lähtutakse lähtetoetuste määramisel 2017. aasta 30. juunini kehtinud haldusjaotusest.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)