Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Suur ülevaade: laste ja perede toetamine Eestis

10.06.2022 | 11:05

Sotsiaalministeeriumi analüütikud ja perepoliitika eksperdid panid kokku vastused levinumatele küsimustele seoses laste ja perede toetamisega.
    • Jaga

Sotsiaalministeeriumi uuenenud kodulehelt leiab vastused näiteks küsimustele, millised on Eesti peretoetused võrrelduna teiste riikidega, millised on laste ja perede suurimad murekohad ning millised meetmed aitavad kõige paremini kaasa sündimusele.

Sotsiaalministeerium saatis hiljuti kooskõlastamisele ka heaolu arengukava 2023–2030  eelnõu, milles seatakse sihid mh laste ja perede toetamiseks. Uus heaolu arengukava võtab fookusesse läbi vanemahariduse peresõbraliku keskkonna loomise, erivajadusega laste abistamise, lastekaitsekorralduse uuendamise, suure abivajadusega laste ja perede toetamise, väärkoheldud laste abistamise ning asendushooldust vajavad lapsed. 
 
Arengukavale oodatakse tagasisidet 22. juuliks, materjalidega saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.
 

Karin Veskimäe

Kommunikatsioonijuht