Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tervishoiujuhid kogunevad rääkima tervishoiukorraldusest kriisis ja sõjas

04.04.2023 | 08:41

Täna ja homme, 4. ja 5. aprillil toimub Rakveres sotsiaalministeeriumi korraldatud kriisi- ja sõjaaja tervishoiukorralduse seminar, kuhu tervishoiujuhid üle Eesti kogunevad arutlema kriisideks ja sõjaks valmisolekust ja koostööst.

 „Sotsiaalministeeriumil on praeguseks valminud katastroofimeditsiiniplaan, mis annab meile suunised masskannatanutega tegelemiseks. Plaani osaks saab ka rakenduskava, mille tegevustesse peame tervisevaldkonnas kõik koos panustama nii oma teadmiste, kogemuste kui ka valmisolekuga osaleda õppustel,“ ütles terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp. „Peame tugevdama oma süsteeme ja kasvatama valmisolekut soovides, et me reaalselt kunagi sellisel moel neid kasutama ei peaks.“

 Riigikantselei juhtimisel on ettevalmistamisel tsiviilkriisideks valmisoleku ja riigikaitse seadus, mille eesmärk on luua terviklik õigusruum, kus kõikideks kriisideks valmistumine on ühetaoline. Uue seadusega tekib kriiside katusseadus, kus on kirjas laia riigikaitse osapoolte rollid. Tervishoiuvaldkonna kriisivalmiduse tõstmise eesmärgil on tsiviilkriisideks valmisoleku ja riigikaitse seaduse eelnõus elutähtsate teenustena lisandumas üldarstiabi ja ka ravimite jae- ja hulgimüük, eesmärgiga tagada kogu tervishoiusektori toimepidevus kriisiolukordades.

 Kahepäevasel seminaril käsitletakse tervishoiuteenuste toimimise korraldust kriisides, julgeolekualases ohuolukorras ning sõjaajal ja nendeks olukordadeks vajaliku valmisoleku tagamist. Kõne all Venemaa agressioonisõda Ukrainas, Eesti kriisivalmiduse tõstmise plaanid ning kavandatavad muudatused õigusaktides.

 Ettekannetega esinevad seminaril julgeoleku- ja tervishoiueksperdid Riigikantseleist, erinevatest ministeeriumitest ning Eesti Kaitseväest ja Eesti Kaitseväe Akadeemiast.

 Seminarile on oodatud enam kui 70 tervishoiujuhti nii haiglatest kui kiirabist, perearstide ja õdede esindajad, tervishoiu kõrgkoolide ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonna juhid, apteekrite ja ravimite hulgimüüjate esindajad.

Eva Lehtla

Meediasuhete nõunik (terviseala)