Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toimetulekutoetusi on sel aastal välja makstud 27 miljoni euro eest

24.10.2022 | 06:27

Toimetulekutoetusi on tänavu esimese üheksa kuuga välja makstud ligi 21 000 perekonnale. Sama perioodi võrdluses mullusega on toetuse saajate arv kasvanud 12 000 perekonna võrra. Toimetulekutoetuse saajate arv on kasvanud 61 protsenti.
    • Jaga
  • Kui 2021. aasta kolme esimese kvartaliga rahuldati 46 848 toimetulekutoetuse taotlust, siis värske statistika kohaselt on sel aastal rahuldatud 75 564 taotlust.
  • 2022. aasta esimese üheksa kuuga on toimetulekutoetust välja makstud 27 miljoni euro eest. 2021. aasta üheksa kuuga maksti toetusi 12,4 miljoni euro eest.
  • Toimetulekutoetust saanud perede arv on kahe aasta võrdluses kasvanud 12 165 perekonna võrra.
  • 2022. aasta kolmandas kvartalis rahuldati kokku 27 599 toimetulekutoetuse taotlust ning toetuse maksmiseks kulus kokku 10,8 miljonit eurot.

„Riigi ülesanne on tagada inimeste majanduslik toimetulek ning kaitsta inimesi, kes on tõusvate energiahindade ning teenuste ja kaupade hindade tõttu jäänud majanduslikult keerulisse olukorda,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Lisaks laste- ning peretoetustele ja vanemaealiste elujärje parandamisega seotud sammudele oleme käesoleval aastal tõstnud nii toimetulekupiiri kui ka eraldanud vanemaealistele ning lastele ühekordse toetuse, mis jõuab inimesteni novembrikuus.“

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. 

Alates 2022. aasta 1. juulist on võimalik majanduslikult raskesse olukorda sattumise korral taotleda toimetulekutoetusega koos ka eluasemelaenu tagasimakse hüvitamist sarnaselt üürikulude hüvitamisega.

Toetuse saamiseks tuleb abivajajal esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks sotsiaalhoolekande osakonnale, kelle territooriumil tegelikult elatakse (sissekirjutus ei ole seejuures oluline). Avaldusele tuleb lisada eluruumi kasutamise õigsust tõendav dokument (omandit tõendav dokument või üürileping), jooksval kuul maksmisele kuuluvad eluasemekulude arved (üüriarve, elekter, gaas jms) ning antud pinnal elavate pereliikmete sissetulekuid tõendavad dokumendid.

Auris Aleksandrov

Kommunikatsioonispetsialist