Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalministeerium uuendab immuniseerimise nõudeid, alaealiste kaalutlemisõiguse ja koolitervishoiu sätteid ei muudetud

27.12.2022 | 17:45

Järgmisest aastast võtab terviseameti senised vaktsineerimise korraldamisega seotud ülesanded üle haigekassa. Samuti lisatakse alates 2023. aastast riiklikku immuniseerimiskavasse COVID-19 vastane vaktsineerimine, et võimaldada tasuta COVID-19 vastast vaktsineerimist ka järgmisel aastal. Alaealiste kaalutlemisõigust ja koolides vaktsineerimist puudutavaid sätteid määrustes ei muudetud.
    • Jaga

Immuniseerimise korraldamise nõuete määruse muudatused on vajalikuid seoses vaktsineerimise korraldamise ülesannete üle andmisega terviseametist haigekassasse. Edaspidi hakkab hangitud immuunpreparaatide väljastamise, jaotamise, veo ja säilitamisega kuni tervishoiuteenuse osutajani tegelema terviseameti asemel haigekassa. Terviseametist haigekassasse üleantavate tegevuste arvelt saab terviseamet edaspidi paremini viia ellu põhiülesandeid nagu vaktsineerijate nõustamine, järelevalve immuniseerimiskohtade ja -kava täitmise üle ning nakkushaiguste ennetamine.

Immuniseerimiskava puudutavas osas tagatakse kõikidele Eestis elavatele või ajutiselt viibivatele inimestele vajadusel võimalus tasuta COVID-19-vastu vaktsineerida kuni 31. detsembrini 2023. a. Ekspertide hinnangul võib ka järgmisel aastal esineda tõsiseid COVID-19 haiguslaineid. Tasuta vaktsineerimist võimaldatakse kõigile, kel see on tervishoiutöötaja hinnangul terviseriskide või epidemioloogilise olukorra tõttu vajalik.

Seniseid koolides vaktsineerimise ja  laste kaalutlemisõiguse sätteid ei muudetud ja need jäävad kehtima praegusel kujul. Sotsiaalministeerium tutvub põhjalikult määruste kooskõlastusringilt tulnud sellekohase tagasisidega ja plaanib koos Õiguskantsleri Kantselei esindajatega kohtuda algaval aastal nii kooliõdede kui teiste osapooltega täiendavateks aruteludeks.

Neeme Raidvere

Kommunikatsiooniosakond